Views
9 months ago

CHUYÊN ĐỀ 13 PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI NHANH CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VƯỢT VŨ MÔN HÓA HỌC 2017 (TẬP 1) NGUYỄN MINH TUẤN

LINK BOX: https://app.box.com/s/rb0rmnrk2yjxtjck71wplz0la3s1ipr6 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1QIVLW1Mxynl7E8VOoBlNkoSz6YNW2x4a/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn Câu 11: Dựa vào hình vẽ, ta thấy đây là thí nghiệm điều chế C 2 H 2 . Phương trình phản ứng : CaC 2H O Ca(OH) C H 2 2 2 2 2 C 2 H 2 thu được bằng cách đẩy nước vì nó không tan trong nước. Câu 12: Theo hình vẽ thì khí Y được thu bằng cách đẩy nước, suy ra Y không thể là NH 3 hoặc HCl, các khí này tan rất nhiều trong nước. Theo hình vẽ thì khí Y được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch X nên các chất tham gia phản ứng không thể là CH 3 COONa (rắn) và NaOH (rắn). Vậy đây là phản ứng điều chế khí C 2 H 4 theo phương trình : o H2SO4 , t 2 5 2 4 2 C H OH C H H O Câu 13: Y là chất rắn có màu đen, suy ra Y có thể là : CuO, Ag 2 O, FeO, MnO 2 ,... Tuy nhiên đây là phản ứng điều chế khí nên Y phải là MnO 2 và X là khí Cl 2 . Phương trình phản ứng : MnO 4HCl MnCl Cl 2H O 2 2 2 2 Câu 14: Từ hình vẽ ta thấy : Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí bằng cách đẩy nước. Chất khí Y không tan hoặc rất ít tan trong nước. Suy ra dung dịch X chứa Ca(HCO 3 ) 2 hoặc NH 4 NO 2 . Phương trình phản ứng : o t 3 2 3 2 2 Ca(HCO ) CaCO CO H O o t 4 2 2 2 NH NO N 2H O Câu 15: Dựa vào hình vẽ mô tả thí nghiệm, ta thấy đây là thí nghiệm thu khí bằng cách đẩy nước. Do đó, Y phải không phản ứng hoặc không tan hay rất ít tan trong nước. Vậy X, Y không thể là Cu(NO 3 ) 2 ; (NO 2 , O 2 ). Vì : 4NO O 2H O 4HNO 2 2 2 3 Câu 16: Theo hình vẽ ta thấy khí Z được điều chế và thu bằng cách đẩy nước. Suy ra khí Z không tan trong nước hoặc rất ít tan trong nước. Phản ứng hóa học xảy ra khi các chất X, Y tiếp xúc với nhau : (1) 2H O CaC Ca(OH) C H 2 2 2 2 2 khoâng tan trong nöôùc (2) H SO Na SO Na SO SO H O 2 4 loaõng 2 3 2 4 2 2 (3) H SO Fe FeSO H 2 4 loaõng 4 2 tan trong nöôùc khoâng tan trong nöôùc (4) 6HCl KClO KCl 3 Cl 3H O 3 2 2 tan trong nöôùc (5) H SO NaNO Na SO HNO 2 4 ñaëc 3 2 4 3 tan trong nöôùc www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vậy có hai cặp X, Y thỏa mãn là (1) và (3). II. Tính chất vật lý, hóa học của các chất 1D 2A 3D 4A 5B 6B 7C 8A 9B 10D 11C 12D 13A 14C 15A 16B 17B 18A 19D 20C 21D 22D Câu 1: Hiện tượng xảy trong thí nghiệm là "Nước phun vào bình và chuyển sang màu đỏ". Giải thích : HCl tan nhiều trong nước, tạo ra sự giảm mạnh áp suất trong bình, áp suất của khí quyển đẩy nước vào thế chỗ HCl đã hòa tan. Dung dịch HCl có tính axit nên làm quỳ tím đổi sang màu đỏ. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bạn 28 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn ! www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial Skype Name : live:daykemquynhonbusiness

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn Câu 2: Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là : "Nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng". Giải thích : NH 3 tan nhiều trong nước, tạo ra sự giảm mạnh áp suất trong bình, áp suất của khí quyển đẩy nước vào thế chỗ NH 3 đã hòa tan. Dung dịch NH 3 có tính bazơ nên làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Câu 3: Khí Z tan nhiều trong nước nhất. Giải thích : Z tan nhiều trong nước nhất làm áp suất trong ống nghiệm giảm nhiều nhất. Do đó nước trong chậu dâng lên ống nghiệm cao nhất. Câu 4: Giải thích : Axit sufuric đặc hút nước rất mạnh và tỏa nhiều nhiệt. Vì thế, cách pha loãng axit an toàn là rót từ từ axit theo đũa thủy tinh chảy vào cốc chứa nước và khuấy nhẹ. Không được làm ngược lại. Câu 5: Các khí X, Y, Z, T lần lượt là : O 2 , SO 2 , NH 3 , HCl. Giải thích : Khí O 2 không tan trong nước, vì thế nước trong chậu không dâng lên ống nghiệm. Khí SO 2 tan trong nước, tạo môi trường axit yếu có pH = 5. Khí NH 3 tan trong nước, tạo môi trường bazơ yếu có pH =10. Khí HCl tan trong nước, tạo môi trường axit mạnh có pH = 1. Câu 6: Phản ứng của H 2 SO 4 với Na 2 S 2 O 3 : Na S O H SO Na SO SO S H O 2 2 3 2 4 2 4 2 2 natri thiosunfat www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vì tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia phản ứng nên ở thí nghiệm 1 kết tủa xuất hiện trước. Câu 7: Phản ứng điều chế HNO 3 là phản ứng bất thuận nghịch : t o NaNO (raén) H SO (ñaëc) HNO NaHSO 3 2 4 3 4 Câu 8: Từ hình vẽ mô tả thí nghiệm, ta thấy khí đi vào bình eclen là SO 2 . Phản ứng xảy ra trong bình eclen là phản ứng của SO 2 với dung dịch Br 2 . Phương trình phản ứng : o Na SO H SO t Na SO SO H O 2 3 2 4 2 4 2 2 ` SO Br 2H O 2HBr H SO 2 2 2 2 4 Suy ra : Dung dịch Br 2 bị mất màu. Câu 9: Khi sục khí CO 2 vào dung dịch nước vôi trong dư sẽ xảy ra phản ứng : Ca(OH) CO CaCO H O (1) 2 2 3 2 CaCO CO H O Ca(HCO ) (2) 3 2 2 3 2 Suy ra nồng độ ion trong cốc giảm dần đến mức thấp nhất, sau đó lại tăng dần. Vậy độ sáng của bóng đèn thay đổi như sau : Giảm dần đến tắt rồi lại sáng tăng dần. Câu 10: Hiện tượng xảy ra trong các ống 1, 2, 3, 4 là : Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm. Giải thích : DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn ! 29 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)