Views
3 months ago

Preview Mega Luyện đề THPT Quốc gia 2018 - Môn Toán

https://drive.google.com/file/d/1ZSuFS9h10EX0Ge5o3JGm1DJunE-WZ4vf/view?usp=sharing

Chuyên

Chuyên gia sách luyện thi CHUYÊN ĐỀ 1: LƯỢNG GIÁC A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác y = cosx −sinx : ⎧π ⎫ ⎧π ⎫ A. D= \ ⎨ + k2 π , k∈ ⎬. B. D= \ ⎨ + kπ , k∈ ⎬. ⎩4 ⎭ ⎩4 ⎭ ⎧ π ⎫ C. D = . D. D= \ ⎨− + k2 π , k∈⎬. ⎩ 4 ⎭ 1 Câu 2. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác y = : 2 tan x − 3 ⎧π ⎫ ⎧ π ⎫ A. D= \ ⎨ + kπ , k∈ ⎬. B. D= \ ⎨± + k2 π , k∈ ⎬. ⎩3 ⎭ ⎩ 3 ⎭ ⎧π ⎫ ⎧ π ⎫ C. D= \ ⎨ + k2 π , k∈ ⎬. D. D= \ ⎨± + kπ , k∈ ⎬. ⎩3 ⎭ ⎩ 3 ⎭ Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số: y = sin 3x. A. D = ( − 1;1) . B. D = [ − 1;1] . C. D = \ {0} . D. D = . 2 Câu 4. Tìm tập xác định của hàm số: y = cos . x A. D = ( − 1;1) . B. D = [ − 1;1] . C. D = \ {0} . D. D = . Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số: y = cos x. A. D = ( −∞ ;1] . B. D = [0; +∞ ) . C. D = ( −∞ ;0) . D. D = ( 2; +∞ ). Câu 6. Hàm số nào là hàm số chẵn? A. C. 2 = sin + sin . B. y = cot 2 x. y x x y x x 2 = sin + tan . D. Câu 7. Hàm số nào là hàm số lẻ? A. y = 2x+ cos x. B. y cos3 x. Câu 8. Hàm số y = tan x+ 2sin x là: y = x+ x 2 sin cos . = C. y x ( x ) 2 cos x = sin + 3 . D. y = . 3 x A. Hàm số lẻ trên tập xác định. B. Hàm số chẵn trên tập xác định. C. Hàm số không lẻ trên tập xác định. D. Hàm số không chẵn trên tập xác định. Câu 9. Hàm số 3 y sin x.cos x = là: A. Hàm số lẻ trên . B. Hàm số chẵn trên . C. Hàm số không lẻ trên . D. Hàm số không chẵn trên . 10

Chuyên gia sách luyện thi Câu 10. Hàm số y = sin x+ 5cos x là: A. Hàm số lẻ trên . B. Hàm số chẵn trên . C. Hàm số không chẵn, không lẻ trên . D. Cả A, B, C đều sai. Câu 11. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? æ pö A. y= sin ç x- . çè 4ø÷ B. æ 3p ö y= sin ç x+ . çè 4 ÷ ø æ pö C. y= 2 cos ç x+ . çè 4÷ ø æ pö D. y= cos ç x- . çè 4÷ ø Câu 12. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. y= 1+ sin x . B. y sin x = . C. y= 1+ cos2x . D. y 1 sin 2 = + x . 2 Câu 13. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y = 3 −2cos 3x A. min y = 1;max y = 2 . B. min y = 1;max y = 3 . C. min y = 2;max y = 3. D. min y =− 1;max y = 3 . Câu 14. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y = 1+ 2 + sin 2x A. min y = 2;max y = 1+ 3 . B. min y = 2;max y = 2 + 3 . C. min y = 1;max y = 1+ 3 . D. min y = 1;max y = 2 . 4 Câu 15. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y = 2 1 + 2sin x 4 4 A. min y = ;max y = 4 . B. min y = ;max y = 3. 3 3 4 1 C. min y = ;max y = 2 . D. min y = ;max y = 4 . 3 2 11

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
Tự luyện violympic toán bằng tiếng Anh lớp 6 (2016)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 4 tiếng anh 11 (2014)
Tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán THPT Ngô Long Hậu
Tuyển tập đề thi olympic 30 4 môn tiếng anh 10 (2015)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Violympic toán bằng tiếng Anh lớp 9 (2016)
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7 (2009)
Tuyển chọn 10 năm toán tuổi thơ - THCS (2015)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Ôn thi vào 10 THPT chuyên môn Hóa (2015)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Các bài thi Olympic 30 tháng 4 - Lớp 10 - Tiếng Anh (2012)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG