Views
9 months ago

Preview Mega Luyện đề THPT Quốc gia 2018 - Môn Toán

https://drive.google.com/file/d/1ZSuFS9h10EX0Ge5o3JGm1DJunE-WZ4vf/view?usp=sharing

Chuyên

Chuyên gia sách luyện thi 2 Câu 30. Giải phương trình: sin x + sin x+ sin x+ cos x= 1 5 − 1 . Với = sinα : 2 A. x= k2 π, x= π − α + k2 π. B. x= kπ, x= π − α + k2 π. C. x= kπ, x= π − α + kπ. D. x= k2 π, x= π + α + k2 π. B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1 Chọn C. y = cosx −sinx xác định với mọi x∈ Vậy tập xác định của hàm số là D = . Câu 2 Chọn D. 2 ⎧ ⎧ π 1 tan x ≠± 3 x≠± + kπ tan 3 y = ⎪⎧ x ≠ ⎪ ⎪ 2 xác định ⇔ 3 tan x − 3 ⎨ ⇔ ⎨ π ⇔ ⎨ ⎪⎩ cos x ≠ 0 ⎪x≠ + kπ ⎪ π ⎩ 2 x ≠ + kπ ⎪⎩ 2 ⎧ π π ⎫ Vậy tập xác định của hàm số là D= \ ⎨± + kπ, + kπ, k∈⎬ ⎩ 3 2 ⎭ Câu 3 Chọn D. t Đặt t = 3x, ta được hàm số y = sin t có tập xác định . Mặt khác, t∈⇔ x= ∈ nên tập 3 xác định của hàm số y = sin 3x là . Câu 4 Chọn C. Ta có: 2 x 0 x ∈ ⇔ ≠ . Vậy tập xác định của hàm số 2 y = cos là D = \ {0} . x Câu 5 Chọn B. Ta có: x∈ ⇔ x≥0 . Vậy tập xác định của hàm số y = cos x là D = [0; +∞ ) . Câu 6 Chọn D. Xét hàm số ( ) 2 TXĐ: D = y = f x = sin x+ cos x Với mọi x∈ D, ta có −x∈D Và f ( − x) = sin 2 ( − x) + cos( − x) = sin 2 x+ cos x= f ( x) nên ( ) f x là hàm số chẵn trên . 14

Chuyên gia sách luyện thi Câu 7 Chọn D. cos x x Xét hàm số y = f ( x) = 3 TXĐ: D = \{ 0} Với mọi x∈ D, ta có −x∈D Và ( ) ( −x) ( −x) cos cos x f − x = = =−f x 3 3 −x Câu 8 Chọn A. ( ) nên f ( x ) là hàm số lẻ trên tập xác định của nó. Xét hàm số y = f ( x) = tan x+ 2sin x TXĐ: ⎧π ⎫ D= \ ⎨ + k2 π , k∈⎬ ⎩2 ⎭ Với mọi x∈ D, ta có −x∈D Và f ( − x) = tan ( − x) + 2sin ( − x) =− f ( x) nên f ( ) Câu 9 Chọn A. y = f x = sin x.cos x Xét hàm số ( ) 3 TXĐ: D = Với mọi x∈ D, ta có −x∈D 3 Và f ( − x) = sin ( −x) .cos ( − x) =− f ( x) nên ( ) Câu 10 Chọn C. Xét hàm số y = f ( x) = sin x+ 5cos x TXĐ: D = x là hàm số lẻ trên tập sác định của nó. f x là hàm số lẻ trên . π ⎛ π ⎞ ⎛π ⎞ Chọn ± ∈ . Ta có: f ⎜− ⎟= 2 2; f ⎜ ⎟= 3 2 4 ⎝ 4⎠ ⎝ 4⎠ ⎧ ⎛ π ⎞ ⎛π ⎞ f ⎜− ⎟≠ f ⎜ ⎟ ⎪ ⎝ 4⎠ ⎝ 4⎠ Vì ⎨ f x là hàm số không chẵn, không lẻ trên . ⎪ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ f ⎜ − ≠−f ⎪ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎩ nên ( ) Câu 11 Chọn A. Ta thấy hàm số có GTLN bằng 1và GTNN bằng - 1 do đó loại đáp án C có GTNN là − 2, GTLN là 2 . 2 Tại x = 0 thì y =- do đó loại đáp án D. 2 3p Tại x = thì y = 1 thay vào hai đáp án còn lại chỉ có A thỏa mãn. 4 15

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
Tự luyện violympic toán bằng tiếng Anh lớp 6 (2016)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tuyển tập đề thi olympic 30 4 môn tiếng anh 10 (2015)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 4 tiếng anh 11 (2014)
Ôn thi vào 10 THPT chuyên môn Hóa (2015)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo trình toán cao cấp A1
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Violympic toán bằng tiếng Anh lớp 9 (2016)
Tuyển chọn 10 năm toán tuổi thơ - THCS (2015)
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7 (2009)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER