Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit

daykemquynhon

LINK BOX: https://app.box.com/s/x10n8q2tbubues7rbmli8rryvujbmomm LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1zu1j8dRfTAKJaY6-BGlTAkK07Z66Ghtt/view?usp=sharing

More magazines by this user
Similar magazines