Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn HÓA - VẬT LÍ - TOÁN Các trường THPT Cả nước CÓ ĐÁP ÁN KÈM LỜI GIẢI (Lần 1) [DC19032018]

https://drive.google.com/file/d/1iM8nmIeoDlH71xrXfnP1F6XzmZjQqkYL/view?usp=sharing

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn HÓA - VẬT LÍ - TOÁN Các trường THPT Cả nước CÓ ĐÁP ÁN KÈM LỜI GIẢI (Lần 1)

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn HÓA - VẬT - TOÁN Các trường THPT Cả nước ĐÁP ÁN KÈM LỜI GIẢI (Lần 1) [DC19032018] H1- Sở GDĐT Thái Bình- Đề KSCL- Lần 1- Có lời giải H2- THPT Quảng Xương- Thanh Hóa- Đề thi thử THPT 2018- Lần 1- Có lời giải H3- THPT Triệu Sơn- Thanh Hóa- Đề thi thử THPT 2018- Lần 2- Có lời giải H4- THPT Yên Lạc 2- Vĩnh Phúc- Đề thi thử THPT 2018- Lần 1- Có lời giải H5- Vĩnh Phúc- Đề thi thử THPT 2018- Lần 1- Có lời giải L1- Sở GD&ĐT Hưng Yên- Đề thi HK1 2018- Có lời giải L2- Sở GD&ĐT Lào Cai- Đề thi thử THPT 2018- Lần 3- Có lời giải L3- THPT Việt Yên- Bắc Giang- Đề thi HK1 2018- Có lời giải L4- THPT chuyên Thái Bình- Đề thi thử THPT 2018- Lần 2- Có lời giải L5- THPT chuyên ĐH Vinh- Nghệ An- Đề thi HK1 2018- Có lời giải T1- Sở GD&ĐT Bắc Ninh- Đề tập huấn THPT 2018- Có lời giải T2- THPT Hải Hậu A- Nam Định- Đề THPT 2018- Lần 1- Có lời giải T3- THPT Hải An- Hải Phòng- Đề THPT 2018- Lần 1- Có lời giải T4- THPT Lê Quý Đôn- Đà Nẵng- Đề THPT 2018- Lần 1- Có lời giải T5- THPT chuyên Vĩnh Phúc- Đề THPT 2018- Lần 3- Có lời giải

 • Page 2 and 3: BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Đ
 • Page 4 and 5: Câu 17. Cho các polime sau: sợi
 • Page 6 and 7: (1) Ở điều kiện thường, t
 • Page 8 and 9: (d). Thêm H 2 SO 4 loãng vào nư
 • Page 10 and 11: BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Đ
 • Page 12 and 13: ⇒ m muối = m KL + m SO4 2- = 1,
 • Page 14 and 15: Na 2 S, NaI, FeS, Fe 3 O 4 , FeO, F
 • Page 16 and 17: BT:O ⎯⎯⎯→ n ( ) = 2nCO + n
 • Page 18 and 19: Câu 34. Chọn đáp án B gt ⇒
 • Page 20 and 21: n n ( ) NaHSO + n 4 HNO − 2n 3 CO
 • Page 22 and 23: ||→ chỉ quan tâm muối lớn
 • Page 24 and 25: ⎧Mg ( ) ⎫ ⎧CO ⎫ ⎧Mg ⎪ 2
 • Page 26 and 27: BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Đ
 • Page 28 and 29: Câu 20. Hợp chất C 4 H 8 có s
 • Page 30 and 31: A. 34,650. B. 34,675. C. 31,725. D.
 • Page 32 and 33: BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Đ
 • Page 34 and 35: BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Đ
 • Page 36 and 37: Câu 19. Cho 15 gam hỗn hợp kim
 • Page 38 and 39: Câu 35. Từ m gam α-aminoaxit X
 • Page 40 and 41: BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Đ
 • Page 42 and 43: Câu 35. Chọn đáp án B Câu 36
 • Page 44 and 45: A. Metyl fomat. B. Benzyl axetat. C
 • Page 46 and 47: Câu 32. Este X mạch hở, có c
 • Page 48 and 49: BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Đ
 • Page 50 and 51: Câu 9. Chọn đáp án B Trong c
 • Page 52 and 53:

  Các nhóm đẩy e như ankyl làm

 • Page 54 and 55:

  Ps: Sở dĩ "6,6" là vì được

 • Page 56 and 57:

  A.C 6 H 5 NH 2 . B. H 2 NCH 2 COOH.

 • Page 58 and 59:

  Câu 34. Cho dãy các chất: phen

 • Page 60 and 61:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Đ

 • Page 62 and 63:

  ⇒ Chọn C Câu 8. Chọn đáp

 • Page 64 and 65:

  ______________________________ + Ng

 • Page 66 and 67:

  Câu 35. Chọn đáp án D Ta có:

 • Page 68 and 69:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ Đ

 • Page 70 and 71:

  (1) Cuộn dây thuần cảm khôn

 • Page 72 and 73:

  Câu 31: Một sợi dây đàn h

 • Page 74 and 75:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ Đ

 • Page 76 and 77:

  Câu 11: Đáp án D + Hai nguồn

 • Page 78 and 79:

  Câu 27: Đáp án D + Tốc độ

 • Page 80 and 81:

  ⎛ π ⎞ → e = 169,9cos⎜100π

 • Page 82 and 83:

  B. Điện trở suất của chấ

 • Page 84 and 85:

  A. 60πcm/s. B. 40πcm/s. C. 50πcm

 • Page 86 and 87:

  thời gian của hai chất điể

 • Page 88 and 89:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ Đ

 • Page 90 and 91:

  Khoảng cách giữa hai nút són

 • Page 92 and 93:

  Câu 33: Đáp án D 1 + Từ đồ

 • Page 94 and 95:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ Đ

 • Page 96 and 97:

  A. 10 cm. B. 5 cm. C. 20 cm. D. 2,5

 • Page 98 and 99:

  ⎛ π ⎞ Câu 34: Một vật dao

 • Page 100 and 101:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ Đ

 • Page 102 and 103:

  Tần số góc của dao động k

 • Page 104 and 105:

  + Tần số góc của dao động

 • Page 106 and 107:

  Câu 38: Đáp án C F + Độ cứ

 • Page 108 and 109:

  B. Vận tốc của vật luôn gi

 • Page 110 and 111:

  Câu 26: Chuyển động của v

 • Page 112 and 113:

  A. 0,72 J. B. 0,36 J. C. 0,18 J. D.

 • Page 114 and 115:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ Đ

 • Page 116 and 117:

  + Biên độ tổng hợp của ha

 • Page 118 and 119:

  + Biểu diễn các vị trí tư

 • Page 120 and 121:

  20 3 v = −ωA sin ϕ = πA sin 0,

 • Page 122 and 123:

  A. 0,81. B. 1,11. C. 1,23. D. 0,90.

 • Page 124 and 125:

  A. tần số. B. cường độ â

 • Page 126 and 127:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ Đ

 • Page 128 and 129:

  + Ta có 2 2 l2 ⎛ T2 ⎞ ⎛ 1,8

 • Page 130 and 131:

  + Biên độ tổng hợp của ha

 • Page 132 and 133:

  1 1 + C ω C ω 3 2 1 2 ⇒ = = L

 • Page 134 and 135:

  ⎧π π ⎫ A. S = ⎨ + k k ∈Z

 • Page 136 and 137:

  A. B. C. D. 3 2 y = x − 3x + 1 4

 • Page 138 and 139:

  (1) Nếu hàm số f ( x) = x thì

 • Page 140 and 141:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ T

 • Page 142 and 143:

  Ta có: MM ' = v( 1;2 ) ⇒ M '( 3;

 • Page 144 and 145:

  Câu 33: Đáp án C Hàm số y C

 • Page 146 and 147:

  Câu 39: Đáp án D ⎡x khi x ≥

 • Page 148 and 149:

  2 Do đó, khi lăn trọn 10 vòng

 • Page 150 and 151:

  Câu 50: Đáp án A 10 Với mỗi

 • Page 152 and 153:

  C. ∫ f ( 3x) dx = 6x ln ( 9x −

 • Page 154 and 155:

  Câu 27: Cho bất phương trình

 • Page 156 and 157:

  Câu 43: Một hộp đựng 9 th

 • Page 158 and 159:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ TH

 • Page 160 and 161:

  Ta có y ' = 4x 3 − 4mx = 4x ( x

 • Page 162 and 163:

  Trong đó SA = a, AI = AE sin E, v

 • Page 164 and 165:

  2 ⎛ 2 ⎞ 3 f x dx f 3x dx x C (

 • Page 166 and 167:

  2 2 2 2 2 2 AB 2 x Tam giác SAH vu

 • Page 168 and 169:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ TH

 • Page 170 and 171:

  Câu 17: Tìm hệ số góc tiếp

 • Page 172 and 173:

  Câu 35: Tìm đạo hàm của hà

 • Page 174 and 175:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ TH

 • Page 176 and 177:

  Chiều cao là: ( ) 2 2 h = 2r −

 • Page 178 and 179:

  Khi đó xác suất sẽ bằng C

 • Page 180 and 181:

  ⎧x ≠ π + k2π ⎡x = k2π ⎧c

 • Page 182 and 183:

  Ta có T = A( 1+ 8,4% ) n mà T = 2

 • Page 184 and 185:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ TH

 • Page 186 and 187:

  Câu 15: Cho đồ thị ( C) của

 • Page 188 and 189:

  Câu 30: Cho hình chóp tứ giác

 • Page 190 and 191:

  −n A. ( n + 1 )( n + 2 ) 2n B. (

 • Page 192 and 193:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ TH

 • Page 194 and 195:

  1 t = 2 > 0 ⇒ m > t − t ∀ t >

 • Page 196 and 197:

  2x ⎧⎪ x = 0 → t = 0 t = ln x

 • Page 198 and 199:

  Số thỏa mãn có chữ số đ

 • Page 200 and 201:

  2 ( ) = − + > ( ∀ ∈ R) g ' x

 • Page 202 and 203:

  Gọi E, F lần lượt là trung

 • Page 204 and 205:

  x −∞ 2 4 +∞ y' + 0 - 0 + y 3

 • Page 206 and 207:

  A. R = 3V 3 2π B. R = V 3 C. R = V

 • Page 208 and 209:

  ⎛ π ⎞ khoảng ⎜ 0; ⎟ ⎝

 • Page 210 and 211:

  BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ TH

 • Page 212 and 213:

  Hàm số có TXĐ = R { ± } D \ 2

 • Page 214 and 215:

  Cách 2: ( ) ( 1+ x) −1 8 − ( 8

 • Page 216 and 217:

  Câu 39: Đáp án A Ta có đáy c

 • Page 218 and 219:

  2 3 + 21+ 4m 2 ⇒ OA.OB = 0 ⇔

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH