Views
7 months ago

Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS sử dụng công cụ toán học trong việc giải bài tập vật lí phần điện học (vật lí 9) nhằm phát triển tư duy sáng tạo

https://app.box.com/s/pssidm72l3r0ggn8onc2ae7rhec5hif5

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đặc biệt, trong quá trình giải BTVL thì trong>toántrong> trong>họctrong> là một trong>côngtrong> trong>cụtrong>: mô tả các mô hình vật , các mối quan hệ, các qui luật của các quá trình, hiện ợng .. vật . Trong khi giải bài tập HS thường mắc những khó khăn nhất định về trong>toántrong> trong>họctrong>, nhiều HS khi phân tích được hiện ợng vật , tìm ra được hiện ợng và trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>côngtrong> thức vào bài trong>toántrong>, nhưng tính trong>toántrong> thông thường dựa vào phương trình bậc nhất hoặc vài phép biến đổi nào đó thì HS vẫn tính trong>toántrong> sai , khi gặp bài trong>toántrong> khó HS đành bế tắc.Và lại duy trong>toántrong> trong>họctrong> của HS trong>THCStrong> còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ nhu cầu trong>họctrong> tập của HS và căn cứ vào nhiệm vụ bồi trong>dưỡngtrong> hàng năm của nhà trường. Giúp các em tham dự kì thi HSG trong>cấptrong> trường, trong>cấptrong> huyện, trong>cấptrong> tỉnh hay các kỳ thi tuyển trong>sinhtrong> vào các trường chuyên THPT đạt kết quả đem lại thành tích cho bản thân, gia đình và thực hiện mục tiêu bồi trong>dưỡngtrong> hàng năm đã đề ra. BTVL rất đa dạng và phong phú, trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này tôi giới hạn trong chương trình phần điện trong>họctrong> trong>THCStrong> và áp trong>dụngtrong> một số kỹ năng trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải bài tập đạt hiệu quả cao. Qua tìm hiểu tôi thấy rất ít luận văn nghiên cứu về vấn đề này như tác giả Nguyễn Mạnh Thắng (2011) [49], Nguyễn Thị Mai Anh(2002) [1]....Những luận văn trên chỉ nêu lên một khía cạnh của một phần trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> và dành cho HS THPT; Còn ở trong>cấptrong> độ HS trong>THCStrong> thì chưa có đề tài nào đề cập đến vấn đề này. Với những do trên cùng với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy trong>họctrong> vật lý ở trường trong>THCStrong>, tôi quyết định chọn đề tài: „„trong>Bồitrong> trong>dưỡngtrong> trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>giỏitrong> trong>cấptrong> trong>THCStrong> trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải bài tập vật phần điện trong>họctrong>(vật 9) nhằm phát triển duy sáng tạo”. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hướng dẫn trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>giỏitrong> trong>cấptrong> trong>THCStrong> trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải bài tập vật phần Điện nhằm hình thành và phát triển một số yếu tố của duy sáng tạo. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận về hoạt động nhận thức của HSG trong>THCStrong>. - Nghiên cứu luận về phát triển duy sáng tạo ở HS trong>THCStrong>. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Nghiên cứu tổng quan các vấn đề luận việc bồi trong>dưỡngtrong> HSG . - Nghiên cứu lý luận BTVL, các trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong giải BTVL; quy trình trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> đó trong việc hướng dẫn HSG giải BTVL nhằm phát triển TDST. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 2 – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Nghiên cứu nội dung kiến thức phần điện trong>họctrong> trong chương trình trong>THCStrong>; Các đề thi HSG trong>cấptrong> tỉnh, thành phố, các đề thi tuyển trong>sinhtrong> THPT chuyên vật ; Đi sâu nghiên cứu một số loại bài tập trọng tâm của phần điện trong>họctrong> có dùng trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong giải BTVL. - Điều tra thực tiễn việc hình thành và phát triển năng lực vận trong>dụngtrong> kiến thức, duy sáng tạo cho HS trong dạy trong>họctrong> vật lý ở một số trường trong>THCStrong> qua rèn luyện giải BTVL dùng trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong>. - Xác định các trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> và quy trình hướng dẫn HS trong>sửtrong> trong>dụngtrong> chúng trong việc giải một số loại BTVL về phần điện trong>họctrong> trong>THCStrong>. - Soạn tiến trình dạy trong>họctrong> bài tập nhằm hướng dẫn HS trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải BTVL theo hướng phát triển duy sáng tạo của HS. - TN sư phạm để kiểm tra đánh giá tính khả thi của quy trình hướng dẫn HS trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> giải BTVL cũng như tiến trình dạy trong>họctrong> đã đề xuất. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: + Nghiên cứu luận về dạy trong>họctrong> vật hiện đại, phát triển duy sáng tạo cho HS trong>THCStrong>. Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu vật , trong>toántrong> trong>họctrong>, và các tài liệu khác có liên quan tới luận văn. + Nghiên cứu các trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong>sửtrong> trong>dụngtrong> cho trong>cấptrong> trong>THCStrong>. * Phương pháp điều tra khảo sát thực trạng: + Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm qua các năm trực tiếp giảng dạy, qua dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với các giáo viên dạy trong>giỏitrong> vật trong>THCStrong>. + Nghiên cứu nhận thức của HS, đặc biệt là HSG về kĩ năng dùng trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải BTVL. + Nghiên cứu tình hình thực tế việc trong>sửtrong> trong>dụngtrong> các trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải BTVL ở một số trường trong>THCStrong> theo định hướng bồi trong>dưỡngtrong> TDST cho HS. * Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành TNSP có ĐC tại trường trong>THCStrong> để đánh giá kết quả thu được. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN * Phương pháp thống kê trong>toántrong> trong>họctrong>: Để xử và phân tích các số liệu thực nghiệm. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 3 – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Xây dựng hệ thống bài tập về cân bằng hóa học sử dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi
[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)
Các phương thức tạo cơ hội cho học sinh phát triển tư duy phê phán thông qua việc dạy học chương Nguyên tử Hóa học 10 THPT (2017)