Views
2 weeks ago

Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS sử dụng công cụ toán học trong việc giải bài tập vật lí phần điện học (vật lí 9) nhằm phát triển tư duy sáng tạo

https://app.box.com/s/pssidm72l3r0ggn8onc2ae7rhec5hif5

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đến đây ta xét bài trong>toántrong>: Cho x, y, z 0 thỏa mãn điều kiện x y z 27 . Tìm GTNN của biểu thức 1 1 1 I 9 x y z Áp trong>dụngtrong> BĐT Cô si cho ba số không âm 1 , 1 , 1 x y z ta có: 1 1 1 3 3 9 1 1 1 1 9 x y z 9 3 xyz x y z x y z 3 x y z 3 3 I 3 Vậy I min =3A. Dấu “=” xảy ra x y z và 1 1 1 x y z (2*) x y z Từ (*) và (2*) ta có x y z 9 Vậy để CĐDĐ qua nguồn đạt GTNN là 3A thì ta phải di chuyển M và N sao cho R R R 9 . AM MN NB *Kết quả: a) Công suất tỏa nhiệt: P=810W Bài 2: Tóm tắt: b) I min =3A. Cho mạch điện như hình vẽ. U EF = 14V. Đèn Đ (3V - 3W). Khi R AC = 3 thì đèn sáng bình thường, khi thay đèn bằng điện trở R = 3. Xác định vị trí của C để số chỉ ampe kế A là cực đại. Các mối quan hệ được xác lập: - Đặt R AC = x ( 0 ≤ x ≤ 8,5 ) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Tính số chỉ của đồng hồ ampe kế. - Khảo sát và đánh giá GTNN của một hàm số I(x) đã biết. a A s Đ U A C B MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 46 – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài giải: Khi thay đèn bằng điện trở R 3 = 3 + Đặt R AC = x ( 0 ≤ x ≤ 8,5 ) + Điện trở toàn mạch: R td = R MC + R CB = 2 x x 8,5 25,5 x 3 UEF 14( x 3) + Cường độ dòng điện qua mạch chính: I = 2 R x 8,5x 25,5 IR . 3 42 + Số chỉ (A): I AC = MC . I 2 x 3 x 43,5625 ( x 4,25) Ta xét: y = 43,5625 - (x - 4,25) 2 Thì: (x - 4,25) 2 ≥ 0 => y = 43,5625 - (x - 4,25) 2 ≤ 43,5625 y max = 43,5625 khi (x - 4,25) 2 = 0 x = 4,25=> y = y max thì I AC đạt GTNN I min Ta có: + Khi x = R AC = 0, C A thì I AC 1,65 (A) + Khi x = R AC = 8,5, C B thì I AC 1,65 (A). Ta có bảng khảo sát: x() 0 4,25 8,5 Y I AC (A) 1,65(A). Y max 25,5 25,5 1,65 1,25 I min Vậy khi C A (R AC = 0) hoặc C B (R AC = 8,5) thì số chỉ A đạt cực đại Bài 3: Tóm tắt: Cho mạch điện hình vẽ U = 16V; r = 4; R 2 = 6; R 3 = 2. Tìm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN điện trở của biến trở R 1 để: a. P max ?; b. P 3max ?; c. P 2max ?; d. P 2max ? td MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 47 – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN