Views
8 months ago

Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS sử dụng công cụ toán học trong việc giải bài tập vật lí phần điện học (vật lí 9) nhằm phát triển tư duy sáng tạo

https://app.box.com/s/pssidm72l3r0ggn8onc2ae7rhec5hif5

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Để vẽ đồ thị của hàm sơ trong>cấptrong> đơn giản có tính liên tục không bị gián đoạn đối với giá trị dương của biến trở R ta chọn 2 trong 3 giá trị R. + Chọn R = 0 cho điểm đầu (Tìm giới hạn R 0) + Chọn R = cho điểm cuối (tìm lim f(x)) + Nếu hàm có cực trị ta tìm cực trị chọn giá trị R nằm ở phần giữa. Đồ thị hàm số của giá trị này tăng hoặc giảm. Cụ thể hàm số đang tăng qua giá trị R này đạt cực đại, tiếp tục tăng R thì hàm số không tăng nữa mà giảm. Ngược lại hàm số đang giảm qua giá trị R này đạt cực tiểu, tiếp tục tăng R hàm số không giảm nữa mà tăng lên. Bài giải: Lập các biểu thức là hàm số theo biến R a. I = R r b. U = R R r c. P = R.I 2 = d. P E = E.I = e. H = E có dạng f(x) = a x b có dạng f(x)= ax x b 2 R ( R r) 2 R r 2 ax có dạng f(x) = 2 ( x b) có dạng f(x) = a x b P R P R r có dạng f(x) = x x b Hình 1 Hình 2 hình 1 hình 2 hình 3 hình 4 hình 5 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 68 – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3 Hình 4 Hình 5 Bài 4: Các mối liên hệ cần xác lập: Để vẽ đồ thị của hàm sơ trong>cấptrong> đơn giản có tính liên tục không bị gián đoạn đối với giá trị dương của biến là CĐDĐ I ta chọn 2 trong 3 giá trị của I. + Chọn I = 0 cho điểm đầu (Tìm giới hạn I 0) + Chọn I = cho điểm cuối (tìm lim f(x)) + Nếu hàm có cực trị ta tìm cực trị chọn giá trị I nằm ở phần giữa. Đồ thị hàm số của giá trị này tăng hoặc giảm. Cụ thể hàm số đang tăng qua giá trị I này đạt cực đại, tiếp tục tăng I thì hàm số không tăng nữa mà giảm. Ngược lại hàm số đang giảm qua giá trị I này đạt cực tiểu, tiếp tục tăng I hàm số không giảm nữa mà tăng lên. Bài giải: Lập các biểu thức là hàm số theo biến I. a. U = E - rI Có dạng f(x) = b - ax b. P = EI - rI 2 Có dạng f(x) = bx = ax 2 c. P E = EI Có dạng f(x) = ax P rI d. H = 1 Có dạng f(x) = 1- ax P E E Đồ thị có dạng như sau: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 69 – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9
Các phương thức tạo cơ hội cho học sinh phát triển tư duy phê phán thông qua việc dạy học chương Nguyên tử Hóa học 10 THPT (2017)
Xây dựng hệ thống bài tập về cân bằng hóa học sử dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi