Views
7 months ago

Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS sử dụng công cụ toán học trong việc giải bài tập vật lí phần điện học (vật lí 9) nhằm phát triển tư duy sáng tạo

https://app.box.com/s/pssidm72l3r0ggn8onc2ae7rhec5hif5

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 4 Kết luận chƣơng 2 Căn cứ vào nội dung kiến thức khoa trong>họctrong> và mục tiêu dạy trong>họctrong> của chương điện trong>họctrong> vật 9 trong>THCStrong>, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống các bài tập phong phú đa dạng phù hợp với mức độ nhận thức của HS, đặc biệt là việc bồi trong>dưỡngtrong> trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>giỏitrong>. Hệ thống các bài tập này đáp ứng được yêu cầu của việc phát triển TDST khi trong>sửtrong> trong>dụngtrong> các trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải bài tập vật nhằm bồi trong>dưỡngtrong> HSG trong>THCStrong>. Bên cạnh đó, chúng tôi vận trong>dụngtrong> cơ sở luận của hoạt động giải BTVL phổ thông để hướng dẫn hoạt động giải bài tập vật cho phù hợp với đặc điểm của chương điện trong>họctrong> nhằm phát huy tính sáng tạo của HS. Thông qua đó tăng thêm hứng thú giải bài tập, hướng HS từ bị động đến chủ động khám phá, tích cực giải quyết các bài tập, nhận ra các sai lầm thường mắc phải khi giải bài tập nhờ đó mà có những hiểu biết sâu sắc hơn về hiện ợng, quá trình vật , khắc sâu hơn kiến thức của chương. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng phương pháp phân dạng bài tập theo hướng mới mà chúng tôi đã làm có thể áp trong>dụngtrong> để soạn thảo các bài tập cho các phần khác trong chương trình vật phổ thông hiện hành nhằm không ngừng nâng cao kĩ năng giải bài tập tính trong>toántrong> cho HS, qua đó nâng cao chất lượng dạy và trong>họctrong> bộ môn vật . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 70 – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Chƣơng 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 1 3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm - Thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp phát triển TDST cho HS thông qua dạy trong>họctrong> bài tập vật phần điệntrong>sửtrong> trong>dụngtrong> đến các trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> để bồi trong>dưỡngtrong> HSG vật trong>THCStrong>. 3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm - Khảo sát, điều tra cơ bản để chọn các lớp thực nghiệm (TN) và đối chứng (ĐC), chuẩn bị các thông tin và điều kiện cần thiết phục vụ cho trong>côngtrong> tác TNSP. - Chọn kiến thức, soạn giáo án theo hướng luận nghiên cứu của đề tài - Thực hiện dạy trong>họctrong> TN theo kế hoạch. - Xử và phân tích kết quả TN, đánh giá theo các tiêu chí từ đó nhận xét và rút ra kết luận về tính khả thi của đề tài. 3.2. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm Khi TNSP của đề tài này, chúng tôi đã trong>sửtrong> trong>dụngtrong> cách chọn nguyên lớp và trong>sửtrong> trong>dụngtrong> cách chọn ngẫu nhiên để chọn ra nhóm TN và nhóm ĐC. Số HS được khảo sát trong đợt TN này là 241 em ở 6 lớp thuộc trường trong>THCStrong> Văn Yên, trong>THCStrong> Hùng Sơn. Các lớp được chọn có sĩ số, điều kiện tổ chức dạy trong>họctrong>, có trình độ và chất lượng trong>họctrong> tập ơng đương nhau. Trƣờng Trường trong>THCStrong> Hùng Sơn Bảng 3.1. Số liệu HS các nhóm TN và ĐC Nhóm TN Nhóm ĐC Lớp Số HS Lớp Số HS 9B 40 9D 41 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 9A 39 9C 40 Trường trong>THCStrong> Văn Yên 9B 41 9A 40 Tổng số HS 120 121 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 71 – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Xây dựng hệ thống bài tập về cân bằng hóa học sử dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi
Các phương thức tạo cơ hội cho học sinh phát triển tư duy phê phán thông qua việc dạy học chương Nguyên tử Hóa học 10 THPT (2017)