Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định − Quan sát thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất của Anđehit, xeton − Nhận biết Anđehit bằng các phản ứng hóa học đặc trưng − Kỹ năng tính toán khối lượng hoặc nồng độ và các đại lượng khác của dung dịch Anđehit trong bài toán hóa học. 3. Thái độ: − Ý thức được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất hóa học, từ đó thấy được quy luật lượng – chất trong tự nhiên − Thông qua tìm hiểu bài học theo phương pháp góc, HS có ý thức trong làm việc nhóm, ý thức được việc sử dụng hóa chất an toàn trong cuộc sống, hình thành ý thức bảo vệ môi trường. − Có lòng đam mê, yêu thích hóa hoc. 4. Năng lực – phẩm chất − Năng lực hợp tác: Thể hiện ở quá trình làm việc nhóm và thông qua các bảng kiểm cụ thể. + Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết nhiệm vụ ở mỗi góc học tập + Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, + Thể hiện khả năng đáp ứng được mục đích chung ở mỗi góc, đánh giá được khả năng của mình có thể đóng góp để thúc đẩy hoạt động hoàn thành nhiệm vụ + Dự kiến phương án phân công, tổ chức hoạt động hợp tác + Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên và cả nhóm để điều hoà hoạt động phối hợp; Khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên khác + Căn cứ vào mục tiêu cần đạt ở mỗi góc học tập của nhóm để đánh giá kết quả đạt đượcvà rút kinh nghiệm cho bản thân và cho các thành viên − Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: gọi tên anđehit theo danh pháp thường và theo danh pháp thay thế DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: thể hiện ở sản phẩm ppt, video… − Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 93 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU − Dạy học theo góc kết hợp sử dụng mô hình, thí nghiệm hóa học − Sử dụng bài tập theo các mức độ tư duy III. CHUẨN BỊ 1. GV: − Giáo án, máy tính, máy chiếu − Mô hình: mô hình nhóm cacbonyl, phân tử Anđehit fomic, phân tử etilen − Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp, giá ống nghiệm − Hóa chất: dung dịch: HCHO, CH 3 CHO, Br 2 , KMnO 4 , CuSO 4 , NaOH, AgNO 3 , NH 3 , O 2 , C 2 H 5 OH, dây đồng − Các phiếu học tập tại các góc 2. HS: SGK, máy tính (nếu có) Kiến thức đã biết • Khái niệm Anđehit, xeton, phân loại, danh pháp Anđehit, xeton. • Cấu tạo phân tử Anđehit • Tính chất vật lý của anđehit IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (tiết 2) Kiến thức cần hình thành • Từ cấu tạo phân tử tìm hiểu tính chất hóa học của anđehit • Phương pháp điều chế, ứng dụng của Hoạt động 1 Anđehit – xeton. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS • Nêu mục tiêu, cách nhiệm vụ theo góc, thời gian làm việc mỗi góc: 14’ • Nêu tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi góc. Yêu cầu HS lựa chọn góc học tập phù hợp với năng lực và sở thích của mình • Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở các góc và trật tự • Lắng nghe để lựa chọn góc học tập xuất phát. Đồ dùng, thiết bị DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 94 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial