Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Hoạt động 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3. Tính chất hóa học a. Phản ứng cộng hiđro , HCH=O + H 2 CH 3 OH Tổng quát: , RCHO + H 2 RCH 2 OH Trong phản ứng này anđehit thể hiện tính oxi hóa : + 2e → b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Trong phản ứng này, anđehit thể hiện tính khử: → + 2e • Tác dụng với dd bạc nitrat trong amoniac Ví dụ: HCHO + 2AgNO 3 + 3NH 3 + H 2 O → HCOONH 4 + 2NH 4 + 2Ag Tổng quát: R – CHO + 2AgNO 3 + 3NH 3 + H 2 O → R - COONH 4 + 2NH 4 + 2Ag • Tác dụng với dung dịch brom HCHO + Br 2 → HCOOH + HBr Tổng quát: R – CHO + Br 2 → R – COOH + HBr • Phản ứng trùng hợp • Phản ứng trùng ngưng • Phản ứng ở gốc R 4. Điều chế a) Từ ancol • GV phát mục tiêu, nhiệm vụ, phiếu học tập tại các góc học tập cho mỗi HS. • Giải đáp thắc mắc của HS, nhóm HS, trợ giúp nếu cần thiết. • Nhắc nhở HS luân chuyển theo trật tự (thời gian luân chuyển 1’) - HS chia làm 4 góc: Góc phân tích; - HS tự giác nghiên cứu cá nhân trước khi thực hiện làm việc theo nhóm. - Thực hiện nghiêm túc với những hướng dẫn thực hiện thí nghiệm. - Luân chuyển góc học tập trong trật tự Phiếu học tập tại các góc học Góc quan sát; Góc tập. trải nghiệm; Góc áp Giấy A 0 , bút dụng dạ. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 95 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C 2 H 5 OH + CuO → CH 3 CHO + Cu + H 2 O b) Từ hiđrocacbon - Oxi hóa không hoàn toàn anken: etilen , C 2 H 4 + O 2 CH 3 CHO - Điều chế HCHO từ metan , CH 4 + O 2 HCHO + H 2 O 5. Điều chế (SGK) V. CỦNG CỐ Hoạt động 3: Tổng kết (5 phút) • Yêu cầu đại diện nhóm HS • HS trình bày sản phẩm lên trình bày sản phẩm học học tập tập. • Lắng nghe các nhóm khác • Yêu cầu các HS khác lắng trình bày nghe, đánh giá sản phẩm học tập của nhóm mình và nhóm khác. • Giáo viên trình chiếu đáp án để HS so sánh và tự đánh giá. Bài 1: Trả lời nhanh các câu hỏi sau: 1. CH 3 -CH 2 -CHO có tên gọi thông thường là gì? • So sánh, đối chiếu với đáp án và bổ sung vào sản phẩm của mình. 2. Anđehit sau có tên gọi theo danh pháp IUPAC là gì? Máy chiếu, bảng phụ (nếu cần) 3. Dung dịch nước của Anđehit nào được dùng để ngâm mẫu động vật làm tiêu bản? 4. Điền các cụm từ thích hợp vào các số Khi bị khử, anđehit chuyển thành ..(1).. bậc ..(2).. tương ứng. Khi bị oxy hóa, anđehit chuyển thành ..(3).. tương ứng. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 5. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol Anđehit A thu được 4 mol CO 2 . Cho A tác MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 96 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial