Views
6 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định tích hợp trong môn Hóa học ở trường phổ thông”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 95, tr.15 –17 26. Thomas Amstrong (2011), Đa trí tuệ trong lớp học (Multiple Intelligences in the Classroom), Nxb Giáo dục, Hà Nội. 27. Lê Xuân Trọng (Chủ biên) (2011), Sách giáo viên Hoá học 11 nâng cao, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 28. Nguyễn Trọng Thọ, Phạm Minh Nguyệt, Lê Văn Hồng, Vũ Minh Ðức, Phạm Sỹ Thuận(1997),Giải toán hóa học 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội . 29. Nguyễn Xuân Trường (2009), Hóa học với thực tiễn đời sống, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 30. Nguyễn Xuân Trường (Tổng chủ biên), Lê Mậu Quyền (Chủ biên), Phạm Văn Hoan, Lê Chí Kiên (2006), Hóa học 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 31. Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên), Từ Ngọc Anh, Lê Chí Kiên, Lê Mậu Quyền (2011), Bài tập Hóa học 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 32. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (2011), “Giáo trình tâm lí học đại cương”, NXB Đại học Sư phạm Tiếng Anh 33. Carol Ann Tomlinson (2015), “Leading for Differentiation: Growing Teachers Who Grow Kids” , p. 14 – 33. 34. Denyse Tremley (2002), “Adult education A Life long Journey The Competency – based Approach: Helping learners become autonmos” 35. Dunn, Rita & Dunn Kenneth (1978), Teaching students through their individual learning styles. Reston, VA: Reston 36. Fleming, ND (2001), Teaching and Learning Styles: VARK Strategies Honolulu Comunity College ISBN 0–473–07956–9 37. Green, F. R. (1999), “Brain and learning research: Implications for meeting the needs of diverse learners”,Education, 119(4), p. 682–688. Trang web 38. http://hanhlangtamly.blogspot.com/2014/12/hoc-thuyet-phat-trien-cua-levvygotsky_22.html DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 119 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC 1.1. PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VIỆC DẠY HỌC PHÂN HÓA MÔN HÓA HỌC LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT Kính chào quý thầy cô (Dùng cho giáo viên) Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học lớp 11 THPT”. Những thông tin mà quý thầy cô cung cấp trong phiếu khảo sát này sẽ giúp chúng tôi đánh giá thực trạng dạy học môn hóa học nói chung và lớp 11 nói riêng Chúng tôi xin đảm bảo mọi thông tin quý thầy cô cung cấp sẽ chỉ được sử dụng nhằm mục đích khoa học của đề tài này mà không được sử dụng vào mục đích khác. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô! Xin quý thầy cô vui lòng đánh dấu chéo vào ô phù hợp với lựa chọn của mình: 1. Phương pháp dạy học và mức độ mà quý thầy cô thường sử dụng trong khi dạy môn hóa học (các bài chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol, chương 9: anđehit – Xeton – Axit cacboxylic) hóa học lớp 11: STT Phương pháp – Phương tiện 1 Vấnđáptìmtòi 2 Dạyhọcpháthiệnvàgiải quyếtvấnđề 3 Sửdụngphươngtiệntrựcquan 4 Sửdụngbảnđồ tưduy 5 Dạyhọchợptáctheonhóm 6 Dạyhọctheogóc 7 Dạyhọctheohợpđồng 8 Dạyhọcdựán Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao giờ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial