Views
3 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2. Các phương pháp và phương tiện mà quý thầy cô không sử dụng hoặc ít sử dụng với lí do là: □Chưa nghe thấy bao giờ □Biết nhưng chưa hiểu rõ □ Biết nhưng không sử dụng □Có biết tên các PPDH đó 3. Xin quý thầy cô cho biết trong quá trình giảng dạy quý thầy cô có nắm rõ được lộ trình nhận thức của từng học sinh không? □Phân biệt rất rõ □Phân biệt rõ □Phân biệt không rõ lắm □Hầu như không phân biệt 4. Xin quý thầy cô cho biết trong quá trình giảng dạy, quý thầy cô có tìm hiểu học sinh về các mặt: sở thích, hoàn cảnh, thái độ với môn học…của học sinh không? □Hiểu rất rõ □Hiểu không rõ lắm □Hiểu rõ □Không hiểu 5. Quý thầy cô có chú ý đưa bài tập phù hợp với khả năng nhận thức của từng học sinh chưa? □Rất chú ý □Thỉnh thoảng mới chú ý □Chú ý □Không chú ý 6. Quý thầy cô thường sử dụng nguồn bài tập nào cho học sinh? □Sách giáo khoa □Sách tham khảo □Sách bài tập □Bài tập tự biên soạn 7. Quý thầy cô thường ra bài tập cho học sinh dựa trên cơ sở phân loại nào? □Theo nội dung (phân theo dạng bài: Điều chế - Tách – Viết PTHH …) □Theo mức độ lực học của học sinh (Giỏi – Khá – TB – Yếu – Kém) □Theo phong cách học tập của học sinh □Theo năng lực nhận thức □Ra bài tập chung cho cả lớp 8. Quý thầy cô tự đánh giá về khả năng của mình để chuẩn bị cho giờ học có tổ chức hoạt động nhóm □Thực hiện rất tốt □Khó thực hiện □Thực hiện tốt □Không thể 9. Quý thầy cô tự đánh giá về khả năng của mình để tổ chức cho giờ học có tổ chức hoạt động nhóm □Thực hiện rất tốt □Khó thực hiện □Thực hiện tốt □Không thể Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý thầy cô DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHỤ LỤC 1.2. PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DẠY HỌC PHÂN HÓA MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT Phần dành cho học sinh (Dành cho học sinh) Em hãy vui lòng điền thông tin vào phiếu này và đánh dấu vào phần lựa chọn Học sinh lớp:……………………………Trường:………………………… 1. Trong quá trình học tập các em có được thầy/ cô giáo giao các bài tập vừa sức học của mình không? mình không? □Bài tập rất vừa sức □Bài tập khó quá □Bài tập dễ quá □Hầu như không 2. Trong quá trình học tập các em có được chọn các bài tập theo sở trường của □Rất thường xuyên □Thường xuyên □Thỉnh thoảng □Hầu như không 3. Các em có được thầy/ cô giáo hỗ trợ đúng mức khi làm bài tập không? □Rất đúng mức □Đúng mức □Bình thường □Hầu như không 4. Thầy/ cô giáo có phân biệt đối xử giữa HS giỏi – khá – TB – yếu – kém không? □Rất phân biệt □Có phân biệt □Bình thường □Không phân biệt 5. Cho biết mức độ cần thiết của việc làm bài tập vừa sức với khả năng nhận thức (Giỏi – khá – TB – yếu – kém) của bản thân? □Rất cần thiết □Cần thiết □Bình thường □Không cần 6. Bài tập của thầy/ cô giáo giao cho vừa sức với trình độ học lực của em sẽ giúp em: □Rất tự tin □Tự tin 7. Nguồn bài tập các em làm từ: □Thiếu tự tin DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN □Không tự tin MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial