Views
4 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định GVtiếnhànhchianhóm,mỗinhóm 2người. -GV choHS thảoluậnđưaraý kiếnbàitập3. cần. -HSlênbảnghoànthànhbài tập3. Nhiệmvụ4()20phút(Bắtbuộc) - GVquansát cácnhómthựchiện, đưaphiếutrợ giúpkhicó nhóm cần trợgiúp. -GVyêucầuHSthựchiệnnhiệm vụ5 -GV đưaraphiếuhỗtrợnếucần. -GVgọi3HSđạidiệnchotừng phiếulênbảnglàmbài. - GVnhận xétđánh giávàchođiểm. - GV tiến hành chia nhóm, mỗi nhóm4người. -GVchuẩnbịnộidungbàitậpvà trìnhchiếubằngpowerpoint. - GV lấy ý kiến từ đại diện các nhóm. -GVđưaratừkhóa(bàitậpôchữ) chobàitập. - GV đưa ra sản phẩm mẫu Hoạtđộng3:Thanh lí hợpđồng(7phút) - HStiếnhànhthảoluậntrongnh ómcủamìnhvàđưaralời giảikhiGV yêucầu. Nhiệmvụ5()7 phút(Bắtbuộc) - HStiếnhành thựchiệnvà tự đánh giá vào bản hợp đồng khiGVchongừngnhiệmvụ. Tùytheokhảnăngcủamình, HS lựa chọn phiếu theo các màu khác nhau. Nếu chọn phiếumàuxanhlàm xongcó thểchọn tiếpcác phiếu màu khác. Nhiệmvụ6()20phút(Tựchọn) -HStiếnhànhthảoluậntrong nhómcủamìnhvàđưaralời giảikhiGVyêucầu. - GVyêucầuHSđánhgiábàilàm của -Tựnhậnxét,đánhgiáquá Đápán Đápán Đápán DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định mình vào bản hợp đồng và cũng cho HSđánh giá theo kiểu đồng nhau để mang tính kháchquan. đẳng - Đối các bài tập khó HS cần hiểu rõ hơn. GV yêu cầu các nhóm mang bảng phụ treo trên bảng để các lớp theo dõi, nhận xét và cùng đối chiếu với đáp án của GV đưa ra. Hoạtđộng4:Nhậnxétvàđánh giá(6phút) trìnhvàkếtquảthựchiệnhợp đồng. GVthuthậpkếtquảthựchiệnhợpđồngcủaHStronglớp,tổnghợp kiếnthứccần nhớvàdặndòchuẩnbịchobàisauhayphổbiếnchoHSkíhợpđồngchotiếthọc sau(nếucó). HỢPĐỒNGHỌC TẬP Tôilà:.............................................................HSlớp.................... Hômnay,ngày...../..../......tạilớp...........tôivàcôgiáo......................................... Cùngcamkếtthựchiệnhợpđồnghọctậpvớicácnhiệmvụvànộidungquyđịnh bêndướiđây: Nhiệm Lựa Đápán Tựđánh giá Nộidung Nhóm vụ chọn ☺ ☹ 1 Tómtắtkiếnthứcthe omẫu 2 GiảiBT1 5 ’ 3 GiảiBT2 5 ’ 4 GiảiBT3 6 ’ 5 GiảiBT4 7 ’ 6 GiảiBT5 5 ’ *NhiệmvụvàquyềnhạncủaHS: -Thựchiệnđầyđủcácnộidung,nhiệmvụmàcôgiáođãgiao. -Tự đánhgiámộtcáchtrungthực saukhihoànthànhcácnộidung,nhiệmvụđượcgiao. -Cóquyềnthắcmắc,yêucầusựgiúpđỡtừphíaGVvàcácbạncùngnhóm. *NhiệmvụvàquyềnhạncủaGV: -GiúpđỡHStrongquátrìnhthựchiệnhợpđồng. -Đưaracácgợiý,đápáncủacácbàitậptươngứngvớicácnhiệmvụđãgiaochoHS. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN -YêucầuHS,nhómHSgiảiquyếtcácnộidung,nhiệmvụđượcgiao MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial