Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định − Cácghichútronghợpđồng: Đãhoànthành ☺Rấtthoảimái Bìnhthường ☹Khônghàilòng Gặpkhókhăn Tiếntriểntốt Nhiệmvụbắtbuộc Nhiệmvụtựchọn Thờigiantốiđa Hoạt độngcánhân Hoạt độngnhómđôi Hoạt độngtheonhóm4người Giáoviênchỉnhsửa Chiasẻvớibạn iHướngdẫncủagiáoviên Đápán Tôi cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng này. Học sinh Giáo viên (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) CÁCNHIỆMVỤTHỰCHIỆNTRONGHỢPĐỒNGHỌCTẬP Nhiệmvụ 1.(--Làmtrướcgiờluyệntậpởnhà) TựnghiêncứuSGKvàtổngkết kiếnthứcvềCTPT,đặcđiểmcấutạo,tínhchấthóa họcvàứngdụngcủacáchợpchấtcacbohiđrattheobảngtổngkếtsau: Hợpchất Anđehit Axitcacboxylic Cấutạo Tênthaythế Phânloại Tínhchấthóahọc Điềuchế \ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nhiệmvụ2.(-) Bàitập1:Gồm3phiếuvới3màukhácnhau: *Phiếumàuxanh: (DànhchoHSyếu) Câu1. KhisụchỗnhợpkhíetinvàmetanalvàodungdịchAgNO3/NH3thuđược kếttủagồm A.C 2 H 2 Ag 2 vàAg B.C 2 H 2 AgvàAg. C.C 2 Ag 2 và Ag. D.C 2 AgvàAg. Câu2.Hỗn hợp Xgồm 2axit cacboxylic no, đơnchức.Hỗn hợp X tác dụng vớidungdịchAgNO3/NH3tạora Ag. MộttronghaiaxittrongXlà A.HCOOH B.CH 3 COOH C.C 2 H 5 COOH D.C 3 H 7 COOH. *Phiếumàuvàng:(DànhchoHStrungbình) Câu1.Phảnứngđặctrưngdùngđểnhậnbiếtanđehitlà A.Phảnứngestehóa. B. PhảnứngcộnghiđrotạoraancolbậcI. C.Phảnứngtrángbạc. D.PhảnứngtácdụngvớiNagiảiphónghiđro. Câu2.Phátbiểukhôngđúnglà: A.Nhỏnướcbromvàodungdịchanđehitaxeticthìnướcbrombịmấtmàu. B. Nhỏnướcbromvàodungdịchxeton,màucủanướcbromkhôngbị mất. C.DungdịchKMnO4 phânbiệtđượcanđehitvàstiren. *Phiếumàuđỏ:(DànhchoHSkhá,giỏi) Câu1: Chocácchất:CH3CH2CHO(1),CH3CH2COCH3(2),HCHO(3), C2H5OH(4),C6H5OH (5),CH2(OH)2 (6). NhữngchấttácdụngđượcvớiCu(OH)2/OH- là A.(1),(2),(3),(4). B.(1),(2),(3). C.(1),(3) D.(1),(3),(6). Câu2:Chiaagamaxitaxeticthành2phầnbằngnhau.Đểtrunghòa phầnIcầnvừa đủ0, 5lítdungdịchNaOH0,4M.ThựchiệnphảnứngestehóaphầnIIvớiancol etylic dưthu đượcm gameste.Giảsửhiệusuấtphảnứnglà100%.Giátrị mlà A.16, 7. B.17, 6. C.16, 8. D.18, 6. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial