Views
2 weeks ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ĐỀ KIỂM TRA (30 phút) Câu 1(2 điểm): Viết CTCT và gọi tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng CTPT là C 5 H 10 O. Câu 2 (1 điểm): Hiện nay anđehit fomic được dùng chủ yếu để làm gì? Câu 3 (3 điểm): Vị chua của các loại trái cây là do axit hữu cơ có trong đó gây nên. Trong quả táo có axit 2 – hiđroxibutanđioic (axit malic), trong quả nho có axit 2,3 – đihiđroxibutanđioic (axit tactric), trong quả chanh có axit 2 – hiđroxipropan – 1,2,3 – tricacboxylic (axit xitric hay limonic). Hãy viết công thức cấu tạo các axit đó? Câu 4 (4 điểm): Oxi hoá m gam một ancol đơn chức, bậc một, mạch hở A thu được hỗn hợp X gồm: Anđehit, axít, nước và ancol dư. Chia X làm 3 phần bằng nhau: + Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ, thu được 0,2 mol H 2 và 25,6 gam chất rắn. + Phần 2 cho phản ứng với NaHCO 3 dư, thu được 0,1 mol khí CO 2 . + Phần 3 cho tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 (dư), thu được 0,6 mol Ag. Nếu oxi hoàn hoàn toàn m gam A chỉ tạo thành anđehit, rồi cho phản ứng tráng gương thì số mol Ag thu được là bao nhiêu? (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) Câu 1: có 8 công thức Câu 2: Làm chất sát trùng, xử lí hạt giống Câu 3: − − HƯỚNG DẪN axit 2 – hiđroxibutanđioic (axit malic): HOOC – CH 2 – CH(OH) – COOH axit 2,3 – đihiđroxibutanđioic (axit tactric): HOOC – CH(OH) – CH(OH) – COOH − Câu 4: axit 2 – hiđroxipropan – 1,2,3 – tricacboxylic (axit xitric hay limonic): Đáp số: 0,8 mol DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN HS biện luận tìm ra ancol là CH 3 OH, anđehit là HCHO, axit là HCOOH. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHỤ LỤC 5: PHIẾU NHẬN XÉT PHỤ LỤC 5.1. Phiếu nhận xét HTBT đã xây dựng (dành cho GV) PHIẾU NHẬN XÉT Kính chào quý thầy cô! Chúng tôi đã xây dựng HTBT phân hóa giúp phát triển năng lực hợp tác cho HS phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học lớp 11. Xin thầy cô cho nhận xét về HTBT đã xây dựng bằng cách khoanh tròn vào các lựa chọn mức độ từ 1 ⎯→ 5. I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: ............................................................................................ Số điện thoại: ....................................................................................... Số năm giảng dạy: ................................................................................ Trình độ đào tạo: □ Cử nhân □ Học viên cao học □ Thạc sĩ □ Tiến sĩ Nơi công tác: ....................................................................................... Địa điểm trường: □ Thành phố □ Tỉnh □ Nông thôn □ Vùng sâu Loại hình trường:□ Chuyên □ Công lập □ Công lập tự chủ □ Dân lập/Tư thục II. Ý KIẾN VỀ HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA GIÚP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HS PHẦN DẪN XUẤT HIĐROCACBON LỚP 11 ĐÃ XÂY DỰNG Ghi chú: (1) Kém (2) Yếu (3) Trung bình (4) Khá (5) Tốt A. Đánh giá về nội dung Tiêu chí đánh giá Mức độ 1. Đảm bảo tính khoa học 1 2 3 4 5 2. Đảm bảo tính logic 1 2 3 4 5 3. Đảm bảo tính đầy đủ, đa dạng 1 2 3 4 5 4. Đảm bảo tính hệ thống của các dạng bài tập 1 2 3 4 5 5. Đảm bảo tính vừa sức 1 2 3 4 5 6. Phù hợp với điều kiện thực tế 1 2 3 4 5 7. Tạo điều kiện thuận lợi cho HS học hợp tác 1 2 3 4 5 8. Bám sát nội dung dạy học 1 2 3 4 5 9. Chú trọng kiến thức trọng tâm 1 2 3 4 5 10. Gây hứng thú cho người học 1 2 3 4 5 B. Đánh giá về hình thức DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial