Views
3 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tiêu chí đánh giá Mức độ 11. Nhất quán về cách trình bày 1 2 3 4 5 12. Trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, cấu trúc rõ ràng 1 2 3 4 5 C. Đánh giá về tính khả thi Tiêu chí đánh giá 13. Hỗ trợ tốt cho các đối tượng HS (từ yếu kém trở lên) Mức độ 1 2 3 4 5 14. Thuận tiện, không tốn kém thời gian ở lớp 1 2 3 4 5 15. Đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn hóa học hiện nay Một số ý kiến khác: 1 2 3 4 5 • Nội dung: .................................................................................................... • Hình thức: ................................................................................................... Xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý thầy cô! DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHỤ LỤC 5.2. Phiếu nhận xét HTBT đã xây dựng (dành cho HS) Chào các em! PHIẾU NHẬN XÉT Các em đã sử dụng HTBT phân hóa giúp phát triển năng lực hợp tác cho HS phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học lớp 11. Mong các em cho nhận xét về HTBT đã xây dựng bằng cách khoanh tròn vào các lựa chọn mức độ từ 1 ⎯→ 5. I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: (có thể ghi hoặc không)……………………………..Lớp:……………. Trường:……………………………Tỉnh (thành phố):……………… Địa điểm trường: □ Thành phố □ Tỉnh □ Nông thôn □ Vùng sâu II. Ý KIẾN VỀ HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA GIÚP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HS PHẦN DẪN XUẤT HIĐROCACBON LỚP 11 ĐÃ XÂY DỰNG A. Đánh giá về nội dung Ghi chú: (1) Kém (2) Yếu (3) Trung bình (4) Khá (5) Tốt Tiêu chí đánh giá Mức độ 1. Đảm bảo tính khoa học 1 2 3 4 5 2. Đảm bảo tính logic 1 2 3 4 5 3. Đảm bảo tính đầy đủ, đa dạng 1 2 3 4 5 4. Đảm bảo tính hệ thống của các dạng bài tập 1 2 3 4 5 5. Đảm bảo tính vừa sức 1 2 3 4 5 6. Phù hợp với điều kiện thực tế 1 2 3 4 5 7. Tạo điều kiện thuận lợi cho HS học hợp tác 1 2 3 4 5 8. Bám sát nội dung dạy học 1 2 3 4 5 9. Chú trọng kiến thức trọng tâm 1 2 3 4 5 10. Gây hứng thú cho người học 1 2 3 4 5 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial