Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định phát triển năng lực hợp tác cho HS; BTHH phân hóa. - Tìm hiểu thực trạng dạy học hóa học nói chung, bài tập hoá học và bài tập hữu cơ có nhóm chức nói riêng, trong đó đặc biệt chú ý đến vấn đề dạy học phân hoá và sử dụng BTHH phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon ở một số trường THPT của tỉnh Ninh Bình. - Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình hoá học phổ thông, cụ thể chương trình hoá học hữu cơ phần dẫn xuất của hiđrocacbon - Hóa học 11 THPT. - Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập phân hoá phần dẫn xuất của hiđrocacbon - Hoá học 11 THPT nhằm phát triển năng lực hợp tác của HS. của đề tài. - Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của HS. - Thực nghiệm sư phạm (TNSP) để xác định tính hiệu quả, và tính khả thi 5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học hóa học ở trường THPT. - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống bài tập phân hoá phần dẫn xuất của hiđrocacbon - Hoá học 11 THPT, các biện pháp phát triển năng lực hợp tác cho HSvà việc tổ chức dạy học phân hoá thông qua hệ thống bài tập đó. 6. Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống bài tập phân hoá phần dẫn xuất của hiđrocacbon - Hoá học 11 THPT. - Năng lực hợp tác của HS lớp 11 trong phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT. - TNSP tại 2 trườngTHPT: THPT Gia Viễn C và THPT Hoa Lư A - Ninh Bình. 7. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được hệ thống bài tập phân hoá có chất lượng tốt, phù hợp với các đối tượng HS và sử dụng hợp lí thì sẽ giúp HS học sâu, kết quả học tập bền vững, phân hóa nhịp độ và trình độ học tập, qua đó phát triển được năng lực hợp tác của HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường THPT. 8. Phương pháp nghiên cứu DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Sử dụng phối hợp các nhóm phương pháp nghiên cứu sau: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: 5 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đọc và nghiên cứu các tài liệu về tâm lí học, giáo dục học, PPDH hóa học và các tài liệu liên quan đến đề tài. Truy cập thông tin liên quan đến đề tài trên internet. Phân tích và tổng hợp các tài liệu đã thu thập được - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: + Quan sát, trò chuyện, phỏng vấn, thực nghiệm sư phạm... + Sử dụng các phương pháp thực nghiệm sư phạm đánh giá tính phù hợp, tính hiệu quả và tính khả thi của hệ thống bài tập hóa học đã lựa chọn, xây dựngvà sử dụng các biện pháp đã đề xuất nhằm nâng cao tính tích cực học tập cho HS. - Nhóm phương pháp xử lí thông tin: Áp dụng thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục để phân tích xử lý các số liệu thực nghiệm sư phạm. 9. Đóng góp mới của đề tài - Góp phần tổng quan cơ sở phương pháp luận của quá trình dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS THPT. - Đánh giá thực trạng việc dạy học phân hóa và sử dụng BTHH phân hóa ở một số trường THPT tại tỉnh Ninh Bình. - Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon - Hoá học 11 THPT. - Đề xuất được một số biện pháp sử dụng bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon - Hoá học 11 THPT nhằm phát triển năng lực hợp tác của HS. - Xây dựng được bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của HS. 10. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn được chia thành ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề dạy học phân hóa, phát triển năng lực hợp tác cho học sinh và bài tập phân hóa ở trường THPT Chương 2. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Chương 3. Thực nghiệm sư phạm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial