Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. Đánh giá về hình thức Tiêu chí đánh giá Mức độ 11. Nhất quán về cách trình bày 1 2 3 4 5 12. Trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, cấu trúc rõ ràng C. Đánh giá về tính khả thi Tiêu chí đánh giá 13. Hỗ trợ tốt cho các đối tượng HS (từ yếu kém trở lên) 1 2 3 4 5 Mức độ 1 2 3 4 5 14. Thuận tiện, không tốn kém thời gian ở lớp 1 2 3 4 5 15. Đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn hóa học hiện nay 1 2 3 4 5 D. Đánh giá về phương pháp GV hướng dẫn các em sử dụng HTBT Tiêu chí đánh giá Mức độ 16. Mức độ tỉ mỉ 1 2 3 4 5 17. Ngắn gọn, dễ hiểu 1 2 3 4 5 E. Đánh giá về hiệu quả sử dụng HTBT Tiêu chí đánh giá Mức độ 18. Hỗ trợ tốt cho HS học hợp tác 1 2 3 4 5 19. Không mất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu tham khảo khác 20. Sau khi sử dụng HTBT, kết quả học tập tốt hơn 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các em! DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 1: PHỤ LỤC 6: ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Góc phân tích a. Do cấu tạo nhóm chức anđehit (-CH=O) có một nối đôi C = O, gồm 1 liên kết π kém bền và 1 liên kết σ bền vững, liên kết đôi C = O phân cực về phía O do độ âm điện của O lớn hơn C. • Vì vậy, anđehit có − phản ứng cộng vào liên kết đôi, − phản ứng oxi hóa – khử, − phản ứng trong gốc hiđrocacbon (gốc R) • Ví dụ: Phản ứng cộng , HCH=O + H 2 CH 3 OH , Tổng quát: RCHO + H 2 RCH 2 OH Trong phản ứng này anđehit thể hiện tính oxi hóa : + 2e → Với anđehit no, đơn chức: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: anđehit bị oxi hóa tạo thành axit hữu cơ (RCOOH) C H O+H ⎯⎯⎯→ C H O Ni,t n 2n 2 n 2n+2 R C O → Trong phản ứng này, anđehit thể hiện tính khử: → + 2e • Tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 R-CHO+2AgNO +3NH + H O → R-COONH +2Ag+2NH NO • Tác dụng với nước brom Trắng bạc RCHO + Br 2 + H 2 O → RCOOH + HBr Vàng nâu Không màu • Tác dụng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm H O o R C O OH 3 3 2 4 4 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial