Views
3 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.2.4.2. Đánh giá qua hồ sơ Đánh giá qua hồ sơ là sự theo dõi, trao đổi, ghi chép được của chính HS những gì họ thực hiện cũng như thái độ, ý thức của HS với quá trình học tập của mình và với mọi người... (qua ghi chép, qua ảnh chụp, qua các bài tập của học sinh) nhằm làm cho HS thấy được những tiến bộ rõ rệt của chính mình và GV thấy được khả năng của từng HS để từ đó có thể đưa ra hoặc điều chỉnh nội dung, phương pháp...dạy học/ giáo dục thích hợp. Đánh giá qua hồ sơ cho phép GV đánh giá các kỹ năng của người học thông qua các hành vi hoặc các sản phẩm của chúng; đồng thời cho phép HS nâng cao năng lực tự đánh giá để thấy rõ mặt mạnh và mặt yếu của mình trong quá trình hoạt động và làm cho người học có ý thức trách nhiệm đối với việc học tập. Thông qua hồ sơ đánh giá cá nhân học sinh, GV xây dựng nội dung, kế hoạch học tập phù hợp với nhu cầu, khả năng, hứng thú của HS. Từ đó, GV có định hướng cho sự phát triển tiếp theo của HS. 1.2.4.3. Tự đánh giá Tự đánh giá (trong học tập) là một hình thức đánh giá mà HS tự liên hệ phần nhiệm vụ đã thực hiện với các mục tiêu của quá trình học. HS sẽ học cách đánh giá nỗ lực và tiến bộ cá nhân, nhìn lại quá trình và phát hiện những điểm cần thay đổi để hoàn thiện bản thân. Những thay đổi có thể là cách nhìn tổng quan mới về nội dung, yêu cầu giải thích thêm, thực hành các kĩ năng mới để đạt đến mức độ thuần thục 1.2.4.4. Đánh giá đồng đẳng Đánh giá đồng đẳng là một quá trình trong đó các nhóm HS cùng độ tuổi hoặc cùng lớp sẽ đánh giá công việc lẫn nhau. Một HS sẽ theo dõi bạn học của mình trong suốt quá trình học và do đó sẽ biết thêm các kiến thức cụ thể về công việc của mình khi đối chiếu với GV. Phương pháp đánh giá này có thể được dùng như một biện pháp đánh giá kết quả, nhưng chủ yếu được dùng để hỗ trợ HS trong quá trình học. 1.2.4.5. Đánh giá qua bài kiểm tra kiến thức DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Các bài kiểm tra không chỉ đánh giá năng lực cá nhân mà còn đánh giá hiệu quả của hợp tác nhóm thông qua chỉ số cố gắng. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 29 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3. Năng lực hợp tác 1.3.1. Khái niệm năng lực hợp tác với nhau. Có rất nhiều khái niệm về sự hợp tác như: Hợp tác là cùng nhau làm việc, cùng nhau suy nghĩ,cùng nhau xây dựng Hợp tác là làm việc cùng nhau theo mục tiêu chung và cùng giải quyết vấn đề Hợp tác là khi mọi người biết làm việc chung với nhau và cùng hướng về một mục tiêu chung. Một người biết hợp tác thì có những lời lẽ tốt đẹp và cảm giác trong sáng về người khác cũng như đối với nhiệm vụ. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. Như vậy, năng lực hợp tác (NLHT) là khả năng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải quyết tốt các vấn đề trong công việc và cuộc sống khi hợp tác cùng người khác. NLHT của một người là khả năng hợp tác của cá nhân đó với các nhân khác, tổ chức khác và với cộng đồng. NLHT của HS là khả năng phối hợp giữa các thành viên để thực hiện nhiệm vụ học tập hiệu quả, đồng thời ý thức được trách nhiệm bản thân và các thành viên khác trong nhóm, biết tự tổ chức, tự chịu trách nhiệm và giải quyết các xung đột. Ta có thể đưa ra khái niệm về NLHT như sau: “NLHT là khả năng hợp tác/ phối hợp làm việc để đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ chung trong bối cảnh cụ thể” NLHT là một trong những năng lực chung quan trọng cần có trong xã hội ngày nay, vì thế phát triển NLHT trong trường phổ thông là xu thế giáo dục tất yếu. 1.3.2. Cấu trúc và biểu hiện của năng lực hợp tác Dựa vào định nghĩa năng lực hợp tác ở trên, và tài liệu [9], chúng tôi xác định cấu trúc năng lực hợp tác của HS gồm 5 năng lực thành phần là xác định mục đích và phương thức hợp tác; xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân; xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác; tổ chức và thuyết phục người khác; đánh giá hoạt động hợp tác. Mỗi năng lực thành phần bao gồm một số hành vi của cá nhân khi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN làm việc độc lập hoặc khi làm việc nhóm trong quá trình hợp tác để giải quyết nhiệm vụ được trình bày ở bảng sau: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 30 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial