Views
2 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 2.1. Sơ đồ quy trình xây dựng bài tập Với quy trình xây dựng bài tập trên, GV có thể sáng tạo được những bài tập nhằm khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng và năng lực cho các đối tượng HS của mình. Từ một số bài tập có hạn trong SGK, GV có thể soạn được nhiều bài tập “nguyên mẫu” hoặc có “quan hệ gần”, “quan hệ xa” với bài tập có sẵn (quan hệ về nội dung hoặc quan hệ về phương pháp) phục vụ cho yêu cầu cụ thể của từng tiết học, của từng đối tượng HS Ví dụ: Khi dạy phần luyện tập Ancol,GV có thể soạn các bài tập phân hóa sau: − Bài tập dành cho HS yếu kém: Đây là bài tập nguyên mẫu Cho 18,8g hỗn hợp 2 ancol đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí H 2 (đktc). Tìm công thức phân tử của 2 ancol? A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH Hướng dẫn: = 0,25 mol C. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH D. C 4 H 9 OH và C 5 H 11 OH Đặt công thức trung bình của 2 ancol no đơn chức là: C n H 2n+1 OH PTHH C n H 2n+1 OH + Na → C n H 2n+1 ONa + ½ H 2 ↑ 1mol ½ mol 0,5mol ← 0,25mol DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN M = 18.8/ 0,5= 37,6 →2ancol đó là CH 3 OH và C 2 H 5 OH Đáp án A MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 53 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định − Bài tập dành cho HS trung bình Bài 1: Cho m gam hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na thu được 0,448 lít H 2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp thu được 2,24 lít khí CO 2 (đktc). Xác định công thức phân tử của 2 ancol trên? n H 2 A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH Hướng dẫn: = 0,02mol C. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH D. C 4 H 9 OH và C 5 H 11 OH Đặt công thức trung bình của 2 ancol no đơn chức là: PTHH C H OH + Na → C H ONa + ½ H 2 ↑ 1mol ½ mol 0,04mol ← 0,02mol 1mol 3n + 1 + O 2 → n CO 2 + n+ 1H 2 O 2 n mol 0.04 mol → 0,04 n mol → 0,04 n = 0,1 → n= 2,5 Vậy 2 ancol cần tìm là: C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH Đáp án C − Bài tập dành cho học sinh khá, giỏi (Trích đề thi tuyển sinh Đại học- A - 2009) O 2 (đktc). n C H n Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol no, mạch hở X cần vừa đủ 17,92l khí Mặt khác nếu cho 0,1mol X tác dụng vừa đủ với m (gam) Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên của X. A. 9,8g và propan -1,2- điol B. 4,9g và propan -1,3- điol Hướng dẫn: Công thức của ancol là C n H 2n+2 O x PTHH: C n H 2n+2 O x + 2n+ 1 n 2 n+ 1 2n+ 1 OH C H 2n+ 1 C. 4,9g và propan -1,2- điol D. 4,9g và glixerol 3n + 1 − x O 2 → n CO 2 + (n+1) H 2 O 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN n OH MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 54 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial