Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.3.1. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm .................................................... 102 3.3.2. Tổ chức thực nghiệm sư phạm ...................................................... 103 3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm .......................................................... 104 3.4.1. Kết quả bài kiểm tra của học sinh ................................................. 106 3.4.2. Kết quả đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của học sinh ...... 112 3.4.3. Nhận xét của giáo viên về hệ thống bài tập ................................... 113 3.4.4. Nhận xét của học sinh về hệ thống bài tập .................................... 113 Tiểu kết chương 3 ..................................................................................... 114 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ........................................................... 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 116 PHỤ LỤC DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ CƯƠNG BTHH BTPH CTCT CTPT DD DHPH GV HS HTBT NL NLHT PPDH PTHH QTDH SGK THPT TNSP Bài tập hóa học Bài tập phân hóa Công thức cấu tạo Công thức phân tử Dung dịch Dạy học phân hóa Giáo viên Học sinh Hệ thống bài tập Năng lực Năng lực hợp tác Phương pháp dạy học Phương trình hóa học Quá trình dạy học Sách giáo khoa Trung học phổ thông Thực nghiệm sư phạm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial