Views
4 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 28: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H 2 (đktc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là A. 2,4 gam B. 1,9 gam C. 2,85 gam D. 3,8 gam B. Bài tập tự luận Bài 29:Đốt cháy hoàn toàn 3gam chất hữu cơ A rồi cho hấp thụ sản phẩm cháy trong dung dịch Ca(OH) 2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 10,2gam. Biết = 3 4 O và thể tích khi hoá hơi 3 gam A đúng bằng thể tích của 0,2 gam nCO n 2 H 2 Heli ở cùng điều kiện. Tìm CTPT của A. Bài 30: CóchấthữucơMchứacácnguyêntốC,H,Ovàchỉchứamộtloạinhómchức.Khiđốtcháymột lượngMthuđượcsố molH 2 OgấpđôisốmolCO 2 ,cònkhi choMtácdụngvới NachosốmolH 2 bằng½sốmolchấtMđã phảnứng. Xácđịnh côngthứccấutạocủaM. Bài 31: Cho chất sau lần lượt tác dụng với a. Na b. Dung dịch NaOH c. Dung dịch HBr d. CuO (đun nóng nhẹ) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Bài 32: Chất A là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun m gam A với H 2 SO 4 đặc ở 170 ℃ thu được 17,85 gam anken (Hiệu suất 85%). Cũng m gam A khi tác dụng với HBr tạo ra 36,90 gam dẫn xuất brom (hiệu suất 60%). a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên gọi của của ancol A b. Tính giá trị của m. 2.3.2.3. Bài tập ở mức độ vận dụng (HS khá, giỏi) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Bài tập trắc nghiệm khách quan MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 61 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 33: Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C 5 H 12 O, tác dụng với CuO nung nóng sinh ra xeton là A. 2 B.3 C. 4 D. 5 Bài 34: Cho sơ đồ: Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là A. C 6 H 6 (OH) 6 ; C 6 H 6 Cl 6 B. C 6 H 4 (OH) 2 ; C 6 H 4 Cl 2 Bài 35: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C. C 6 H 5 OH; C 6 H 5 Cl D. C 6 H 5 ONa; C 6 H 5 OH Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm A. o – bromtoluen, p – bromtoluen. B. Benzyl bromua, o – bromtoluen. C. m – metylphenol, o – metylphenol. D. o– metylphenol, p – bromphenol Bài 36: Một hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được hỗn hợp 2 muối có tổng khối lượng là 25,2 gam. Cũng lượng hỗn hợp ấy tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1 M. Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp X và thể tích khí H 2 (đktc) tạo ra trong phản ứng giữa X và Na A. 0,2 mol ancol; 0,1 mol phenol và 3,36 lít H 2 B. 0,2 mol ancol; 0,2 mol phenol và 4,48 lít H 2 C. 0,1 mol ancol; 0,1 mol phenol và 2,24 lít H 2 D. 0,18 mol ancol; 0,06 mol phenol và 5,376 lít H 2 Bài 37: Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi- 4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol. Các chất thuộc loại phenol là A. (1), (3), (5), (6) B. (1), (4), (5), (6) + Cl 2 (1:1) + NaOH, du + HCl C H ⎯⎯⎯⎯→ o X ⎯⎯⎯⎯→ o Y ⎯⎯⎯→ Z 6 6 Fe, t t cao,P cao 0 0 + Br 2 (1:1mol),Fe,t + NaOH( ®Æc ),t ,p + HCl( ®Æc) Toluen ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ X ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ Y ⎯⎯⎯⎯→ Z C. (1), (2), (4), (5) D. (1), (2), (4), (6) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bài 38: Một chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi đốt cháy 1 mol X cần vừa đủ 3 mol O 2 . Tìm công thức cấu tạo của X, biết khi oxi hóa một lượng X bằng O 2 (có xúc MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 62 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial