Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định tác, ) thì thu được hỗn hợp Y có khả năng phản ứng với Na, dung dịch AgNO 3 /NH 3 và Na 2 CO 3 . A. CH 3 OH B. CH 2 = CH – COOH 63 C. CH 3 CH 2 OH D. CH 3 OCH 3 Bài 39: Đun hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H 2 SO 4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đi đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO 2 (đktc) và 7,2 gam nước. Hai ancol đó là A. C 2 H 5 OH và CH 2 =CH-CH 2 -OH B. C 2 H 5 OHvà CH 3 OH C. CH 3 OH vàC 3 H 7 OH D. CH 3 OH vàCH 2 =CH-CH 2 -OH Bài 40: Khi lên men 1 lít ancol etylic 92 thu được dung dịch chứa x gam axit axetic. Biết hiệu suất quá trình lên men là 80 % và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của x là A. 96 B. 76,8 C.120 D. 80 Bài 41: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46 o là bao nhiêu?Cho biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml A. 5,4 kg B. 5,0 kg C. 6,0 kg D. 4,5 kg Bài 42: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H 2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là A. 50,00 % B. 62,50% C. 31,25% D. 40,00% Bài 43: Người ta điều chế cao su Buna từ glucozo theo sơ đồ sau: Glucozo % ancol eylic % % C 4 H 4 cao su Buna Để sản xuất được 1 tấn cao su cần một lượng glucozo ban đầu là: A. 6,94 tấn B. 1,4 tấn C.1,6 tấn D.kết quả khác DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bài 44: Từ 400 gam benzen có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam phenol với hiệu suất quá trình đạt 78%? MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 376g B. 312g C. 618g D. 320g Bài 45: Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là A. 0,92 B. 0,32 C. 0,64 D. 0,46 Bài46: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO 2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là A. 60 B. 58 C. 30 D. 48 B. Bài tập tự luận Bài 47: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ hóa chất riêng biệt không có nhãn sau: Ancol etylic, glixerol, phenol, benzen. Bài 48: Hỗn hợp A gồm hai ancol no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Chia A thành hai phần bằng nhau: + Đốt cháy hoàn toàn phần một rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO dư thấy khối lượng bình tăng thêm 1,7gam so với ban đầu. + Phần hai cho tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,224 lít khí H 2 (đktc). a) Viết các phương trình hóa học. b) Xác định công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp A. Bài 49: Khi đốt cháy nhiên liệu nếu có nhiều hạt cacbon được tạo thành trong quá trình cháy thì so những hạt đó bị nung nóng mạnh và phát sáng trên ngọn lửa của nhiên liệu có độ sáng càng cao. Vì vậy trong thành phần hóa học của nhiên liệu nếu hàm lượng cacbon càng lớn thì ngọn lửa của nhiên liệu càng sáng. Từ quy luật đó hãy so sánh độ sáng của ngọn lửa sau: Ancol etylic và nến (parafin). Bài 50: Một bình kín dung tích 5,6 lít có chứa hỗn hợp của hai ancol đơn chức và 3,20 gam oxi. Nhiệt độ trung bình là 109,2 ℃, áp suất trong bình là 0,728 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hai ancol, sau phản ứng nhiệt độ trong bình là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 136,5 ℃ và áp suất là p atm. Dẫn các chất trong bình sau phản ứng qua bình (1) đựng H 2 SO 4 đặc (dư), sau 64 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial