Views
9 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định đó qua bình (2) đựng dung dịch NaOH (dư), thấy khối lượng bình (1) tăng 1,26 gam, khối lượng bình (2) tăng 2,20 gam. a. Tính p, biết rằng thể tích không đổi b. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, phần trăm khối lượng và gọi tên từng chất trong hỗn hợp ancol, biết rằng số mol của ancol có phân tử khối nhỏ hơn gấp 2 lần số mol của ancol có phân tử khối lớn hơn Bài 51: Xác định A 1 đến A 4 rồi dùng CTCT thu gọn viết các PTHH theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện, nếu có) Bài 52: Hỗn hợp A gồm glixerol và 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 8,75g A tác dụng với Na dư thu được 2,52 lít khí (đktc). Mặt khác, 14g A hòa tan vừa hết 3,92g Cu(OH) 2 . Xác định công thức phân tử của hai ancol. Bài 53: a. Vì sao rượu để càng lâu càng ngon? b. Để rượu vang nho càng có chất lượng tốt, người ta thường chứa rượu trong các thùng gỗ và chôn sâu dưới lòng đất, càng lâu càng tốt. Hãy giải thích tại sao? Bài 54: Trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen. Hiện nay phương pháp chủ yếu điều chế phenol trong công nghiệp là đi từ benzen qua isopropylbenzen. Viết phương trình hóa học minh họa? Bài 55: Geraniol là một ancol dẫn xuất của monotecpen, có mặt trong tinh dầu hoa hồng, có công thức cấu tạo như sau: Geraniol có thể có bao nhiêu đồng phân cis – trans. Hãy cho biết tên của DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN geraniol theo danh pháp thay thế? MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 65 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.2.4. Bài tập ở mức độ vận dụng cao (HS giỏi) A. Bài tập trắc nghiệm khách quan Bài 56: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H 2 SO 4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là A. 42 B. 70 C. 28 D. 56 Bài 57: Một chai ancol etylic có ghi trên nhãn là 25 o có nghĩa là A. Cứ 75ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất B. Cứ 100g dung dịch thì có 25g ancol nguyên chất C. Cứ 100ml dung dịch thì có 25ml ancol nguyên chất D. Cứ 100ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất B. Bài tập tự luận Bài 58: Phương pháp hiđrat hóa etilen sản xuất etanol dùng các chất rẻ tiền là etilen, nước và xúc tác H 2 SO 4 (hoặc H 3 PO 4 ). Phương pháp lên men rượu dùng nguyên liệu là gạo, ngô, sắn,… đắt tiền hơn. Vì sao cho đến ngày nay trong công nghiệp người ta vẫn dùng cả hai phương pháp đó? Bài 59: Cho các dữ kiện nhiệt động sau: C 2 H 5 OH (l) O 2 (k) CO 2 (k) H 2 O (l) ∆H o 298 (kcal/mol) 0,00 -94,05 -68,32 S o 298(cal/mol.K) 32,07 49,00 51,06 16,72 C 2 H 5 OH (l) + 3O 2 (k) → 2CO 2 (k) + 3H 2 O (l) ∆H = -326,7 kcal C 2 H 5 OH (l) → C 2 H 5 OH (k) ∆H = 9,4 kcal/mol C (gr) → C (k) ∆H = 171,37 kcal/mol H 2 (k) → 2H (k) ∆H = 103,25 kcal/mol E C-C = 83,26 kcal/mol; E C-H = 99,5 kcal/mol; O 2 (k) → 2O(k) ∆H = 117,00 kcal/mol E C-O = 79,0 kcal/mol. a. Tính hiệu ứng nhiệt đẳng tích phản ứng đốt cháy C 2 H 5 OH (l), sinh nhiệt tiêu chuẩn của C 2 H 5 OH (l) và năng lượng liên kết O-H trong C 2 H 5 OH. b. Tính hằng số cân bằng của phản ứng đốt cháy C 2 H 5 OH ở 298K. Từ giá trị thu được hãy nhận xét về mức độ tiến triển của phản ứng. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bài 3: Anetol là thành phần chính của tinh dầu hồi. Carvacrol tách từ tinh dầu cây hồi dại. Eugenol là thành phần chính của tinh dầu hương nhu. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 66 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial