Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định a. Hãy trình bày cách phân biệt chúng bằng phương pháp hóa học b. Hãy nêu phương pháp thuận lợi cho phép tách eugenol từ tinh dầu hương nhu. Bài 60: Em hãy giải thích tại sao không nên sử dụng rượu giả? Bài 60: Từ cám gạo người ta tách được hợp chất A (C 6 H 12 O 6 ) không làm mất màu dung dịch brom. Cho 0,18g A phản ứng với CH 3 MgBr dư thì thu được 134,4ml khí (ở đktc). A phản ứng với HBr thì thu được 1 dẫn xuất monobrom duy nhất. Phản ứng với CH 3 COCl thì thu được 1 dẫn xuất monoaxetyl duy nhất. a. Hãy viết công thức hóa học của A và viết phương trình hóa học xảy ra b. A là chất rắn, lỏng hay khí? Vì sao? 2.3.3. Hệ thống bài tập phân hóa chương 9 “Anđehit – xeton – axit cacboxylic” 2.3.3.1. Bài tập ở mức độ biết (HS yếu, trung bình) A. Bài tập trắc nghiệm khách quan Bài 1: Số đồng phân cấu tạo mạch hở của C 3 H 6 O là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Bài 2: Chất có CTPT nào dưới đây không thể là anđehit? A. C 5 H 12 O B. C 4 H 6 O C. C 3 H 2 O D. C 4 H 4 O Bài 3: CH 3 CHO không phản ứng với chất nào sau đây? A. H 2 (xúc tác, ) B. NaHSO 3 C. NaOH D. Br 2 Bài 4: Số đồng phân axit ứng với CTPT C 5 H 10 O 2 là A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 Bài 5: So sánh nhiệt độ sôi của các chất ancol etylic (1), nước (2), đimetyl ete (3), axit axetic (4). Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi của các chất trên? 67 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. (1) < (2) < (3) < (4) B. (2) < (4) < (1) < (3) 68 C. (3) < (1) < (2) < (4) D. (4) < (2) < (1) < (3) Bài 6: Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozo → X → Y → CH 3 COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. C 2 H 5 OH và C 2 H 4 B. CH 3 CHO và C 2 H 5 OH C. C 2 H 5 OH và CH 3 CHO D. CH 3 CH(OH)COOH và CH 3 CHO Bài 7: Cho 7 gam chất A có CTPT C 4 H 6 O tác dụng với H 2 dư có xúc tác tạo thành 5,92 gam ancol isobutylic A. 2 – metylpropenal B. 2 – metylpropanal C. But – 2 – en – 1 – ol D. But – 2 – en – 1 – al. Bài 8: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ phần trăm của fomic trong fomalin là A. 49% B. 40% C. 50% D. 38,07% Bài 9: Cho 5,8 gam anđehit A tác dụng hết với một lượng dư AgNO 3 / NH 3 dư thu được 43,2 gam Ag. Tìm CTPT của A? A. CH 3 CHO B. CH 2 = CHCHO C. OHC – CHO D. HCHO Bài 10: Hiện nay anđehit fomic được dùng chủ yếu để A. Làm hương liệu trong thực phẩm B. Tổng hợp phẩm nhuộm C. Làm chất sát trùng, xử lí hạt giống D. Sản xuất thuộc trừ sâu Bài 11: Fomalin (dung dịch fomon bão hòa) là dung dịch chứa A. 37 – 40% fomanđehit trong nước B. 80% fomanđehit trong nước C. 100% fomanđehit trong nước D. 37 – 40% fomanđehit trong etanol DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bài 12: Axit lactic có mặt trong loại thực phẩm nào? A. Quả dứa B. Quả chanh MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial