Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C. Quả cam D. Sữa chua Bài 13: Anđehit fomic có thể điều chế trực tiếp từ A. CH 4 B. CO C. CH 3 Cl D. HCOOH Bài 14: Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH 3 COOH, C 6 H 5 OH tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là A. 3,54g B. 4,46g C. 5,32g D. 11,26g B.Bài tập tự luận Bài 15: Viết CTCT và gọi tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng CTPT là C 5 H 10 O. Bài 16: Hoàn thành các PTHH dưới đây (nếu có) a. CH 3 COOH + NaHCO 3 → b. CH 3 COOH + NaHSO 4 → c. CH 3 COOH + C 6 H 5 OH → d. CH 3 COOH + C 6 H 5 CH 2 OH → e. CH 3 COONa + H 2 SiO 3 → f. CH 3 COONa + H 2 SO 4 → g. CH 3 COOH + CuO → h. CH 3 COOH + Cu → Bài 17: Axit fomic ngoài tính chất axit còn có tính chất của 1 anđehit, khi cho axit fomic vào dd AgNO 3 /NH 3 , đun nhẹ, thấy có bạc kim loại kết tủa. Viết PTHH của phản ứng và giải thích? Bài 18: Viết PTHH của các phản ứng điều chế anđehit fomic, anđehit axetic trong công nghiệp hiện nay? Bài 19: Ba chất A, B, C chứa cùng nhóm chức, có CTPT tương ứng là: CH 2 O 2 , C 2 H 4 O 2 , C 3 H 4 O 2 . a) Viết CTCT và gọi tên các chất đó. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN b) Tính khối lượng chất B trong dung dịch khi lên men 1 lít ancol etylic 0,92M MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 69 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.3.2. Bài tập ở mức độ hiểu (HS trung bình, khá) A. Bài tập trắc nghiệm khách quan: Bài 20: Cho các chất sau: CH 3 – CH 2 - CHO(1), CH 2 = CH - CHO(2), (CH3) 2 CH- CHO(3), CH 2 =CH-CH 2 -OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H 2 (Ni,t o ) cùng tạo ra một sản phẩmlà A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4).C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4). Bài 21: Cho 0,945 gam hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với dd AgNO 3 /NH 3 được 3,24 gam Ag. CTCT thu gọn của 2 anđehit là A. CH 3 CHO và HCHO. C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO. B. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO. D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO. Bài 22: Anđehit thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây ? A. H 2 (xúc tác, t o ) B. Nước Br 2 Bài 23: Kết luận nào sau đây luôn đúng? C. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 D. Cả 2 phương án B và C. A. Chỉ có anđehit khi bị khử bởi H 2 (xúc tác, t o ) mới tạo ra ancol. B. Chỉ có các anđehit mới tham gia phản ứng tráng bạc, làm mất màu dung dịch KMnO 4 và nước Br 2 . C. Chỉ có hợp chất có nhóm chức -CHO mới tham gia phản ứng tráng bạc, bị oxi hoá bởi Cu(OH) 2 /OH, t o tạo ra kết tủa Cu 2 O. D. Các anđehit bị khử bởi [Ag(NH 3 ) 2 ]OH, t o . Bài 24: Cho bốn chất sau: anđehit propionic, metyl vinyl ete, ancol anlylic, axeton. Tìm phát biểu sai? A. Cả bốn chất trên đều tác dụng được với H 2 (Ni, t 0 ). B. Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi chất trên đều thu được 3a mol CO 2 . C. Bốn chất trên đều là đồng phân của nhau. D. Hiđro hóa hoàn toàn bốn chất trên, sản phẩm thu được sau phản ứng đó đem oxi hóa bằng CuO, t 0 thấy có 3 chất tham gia phản ứng tráng bạc. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bài 25:Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức dạng chung là (C 3 H 4 O 3 ) n . CTPT của X là MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 70 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial