Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. CH 3 CHOHCH 2 CH 3 C. CH 3 CH 2 CH 2 CHO B. CH 3 COCH 2 CH 3 D. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH Bài 60: Có bao nhiêu tín hiệu trong phổ 1 H – NMR của hợp chất sau: A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 B.Bài tập tự luận Bài 61: Người ta tổng hợp “anđehit hoa nhài” có mùi thơm hoa nhài bằng cách ngưng tụ benzanđehit với anđehit anantic CH 3 (CH 2 ) 5 CHO trong môi trường kiềm nước. Hãy xác định công thức của anđehit hoa nhài? Bài 62: Hoàn thành các phương trình hóa học sau: a. C 6 H 5 COCH 2 CH 3 + SO 2 Cl 2 → đặ b. C 6 H 5 CHO đặ c. p – CH 3 OC 6 H 4 CHO + HCHO d. Bài 63: Chất G được sử dụng làm thuốc chống dị ứng. Từ p-clobenzanđehit (chất A) tổng hợp chất G theo sơ đồ sau: 1. PhMgBr A B 2. H 2 O HN N-COOEt PBr 3 C D dd KOH OH Cl 1. Axit cloaxetic/t-BuOK E F G Na 2 CO 3 C 17 H 19 N 2 Cl Et 3 N 2. HCl C 21 H 25 O 3 N 2 Cl DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 77 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.4. Một số biện pháp sử dụng bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh 2.4.1. Nguyên tắc và biện pháp phát triển năng lực hợp tác cho học sinh 2.4.1.1. Nguyên tắc phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Dựa trên cơ sở lí luận của đề tài và tham khảo một số tài liệu chúng tôi đề xuất một số nguyên tắc phát triển năng lực hợp tác cho HS thông qua dạy học môn Hóa học như sau: Nguyên tắc 1: Phải đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông môn Hóa học, mục tiêu của chương trình theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Nguyên tắc 2: Đảm bảo phát triển năng lực hợp tác cho HS kết hợp với phát triển các năng lực khác liên quan như năng lực giao tiếp, năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,..đồng thời rèn luyện và phát triển các kĩ năng học tập hợp tác theo nhóm: kĩ năng thành lập nhóm; kĩ năng lên kế hoạch hoạt động nhóm; kĩ năng xây dựng nội quy hoạt động nhóm; kĩ năng phân công nhiệm vụ rõ ràng hợp lí; kĩ năng trao đổi, thảo luận; kĩ năng nghiên cứu tài liệu; kĩ năng lắng nghe tích cực; kĩ năng chia sẻ trách nhiệm; kĩ năng chia sẻ thông tin; kĩ năng giải quyết xung đột. Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính sư phạm dựa trên các yếu tố cơ sở về tâm lí, cơ sở lí luận giáo dục, cơ sở lí luận dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực Nguyên tắc 4: Khi phát triển năng lực hợp tác cho HS nhất thiết phải đặt HS vào môi trường làm việc học tập tập thể, tức là phải tổ chức dạy học theo các phương pháp tích cực có hoạt động nhóm như tổ chức dạy học theo nhóm theo cấu trúc STAD, JIGSAW... để loại bỏ hiện tượng chi phối, ăn theo và tách nhóm, đồng thời đề cao hoạt động của cá nhân với hoạt động nhóm. Nguyên tắc 5: Khi phát triển năng lực hợp tác cho HS thông qua dạy học môn Hóa học phải chú ý khai thác đặc thù môn Hóa học. Chú ý khi dạy và học kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, kết hợp học kiến thức với vận dụng kiến thức vào thực tế. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.4.1.2. Biện pháp phát triển năng lực hợp tác: Từ các phân tích về biểu hiện của năng lực hợp tác và yêu cầu cần đạt được khi MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 78 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial