Views
5 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច 1. 14 1i ហយើងមាន នាំឱ្យ 2. 14 1i ែូចហនោះ 60 1 i ហយើងមាន នាំឱ្យ ែូចហនោះ 2 2 1 i 2 i 2 2 3 3 2 cos isin 4 4 ដំលោោះប្ាយ 2 cos isin 4 4 2 2 128 cos10 i sin 10 4 4 i 14 1 128i 2 2 1 i 2 i 2 cos isin 2 2 4 4 ។ 60 1 i 2 cos isin 4 4 60 14 i 30 2 cos 15 sin 15 60 30 1 i 2 ។ 14 143 143 2 cos i sin 4 4 128cos isin 2 2 60 60 60 2 cos i sin 4 4 30 2 1 0i 30 2 3 3 2 cos i sin 4 4 7 42 42 2 cos isin 4 4 128 0 i 3. 1 i 3 2014 ហយើងមាន នាំឱ្យ k sin 0 1 3 1 i 3 2 i 2 cos isin 2 2 3 3 1 i 3 2014 cos k គួរចងច ំ ៖ និង ចំហរោះរគ ់ 1 k 2cos isin 3 3 2014 2014 2014 2014 2 cos isin 3 3 2014 4 4 2 cos isin 3 3 k 2014 2014 2014 2 cos isin 3 3 2014 4 4 2 cos 670 isin 670 3 3 2014 1 3 2 i 2 2 1 i 3 2 2 i 3 ។ ែូចហនោះ 2014 2013 2013 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 74

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច 4. 1 1 i 3 619 ហយើងមាន 619 1 3 1 i 3 2 i 2 2 619 2cos isin 3 3 619 619 619 619 2 cos isin 3 3 5. នាំឱ្យ 5 i 2 3i 3 3 619 2 cos 206 isin 206 1 1 i 3 619 2016 619 1 2 cos isin 3 3 3 3 619 2 cos isin 1 1 619 2 cos i sin 3 3 1 2 619 cos i sin 3 3 1 3 i 612 612 2 2 ហយើងមាន 5 i 5 i 2 3i 2 3i 2 3i 2 3i 10 15i 2i 3i 2 2 2 3 2 1 i នាំឱ្យ ែូចហនោះ 5 i 2 3i 2016 2016 1 i 1008 5 5 2 cos isin 4 4 2 2 2 i 2 2 2016 i 1008 2 cos 2520 sin 2520 5 i 2 3i 2016 2 1008 2016 4 4 1008 2 cos isin 1008 20165 20165 2 cos isin 4 4 i 1008 2 cos0 sin 0 1008 2 10i 2016 1008 2 ំហារ់ទី ២៧ គណនា រួចសរហសរជារាង 213 1969 a ib 3 1 1. 2. 3. 4. 5. 2 2 i 3 3 2 2 i 5 3i 3 1 2i 3 ។ i 1 i 154 21 1i 3 cos isin 12 12 1 i រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 75