Views
3 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dựa vào kết quả thu được từ bài kiểm tra của học sinh, tôi tiến hành thống kê số liệu và thu được các thông tin như sau: Bảng 3.4. Bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất tích lũy kết quả kiểm tra của học Điểm x i Số học sinh đạt điểm x i sinh lớp TN1 và ĐC1 % số học sinh đạt điểm x i %số học sinh đạt điểm x i trở xuống TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 10,53 0 10,53 5 1 6 2,38 15,79 2,38 26,32 6 4 7 9,52 18,42 11,90 44,74 7 5 11 11,90 28,95 23,80 73,68 8 7 10 16,67 26,32 40,47 100 9 25 0 59,52 0 100 100 10 0 0 0 0 100 100 Tổng 42 38 100 100 Bảng 3.5. Bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất tích lũy kết quả kiểm tra của học Điểm x i Số học sinh đạt điểm x i sinh lớp TN2 và ĐC2 % số học sinh đạt điểm x i %số học sinh đạt điểm x i trở xuống TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 4 0 4 0 0 0 0 5 0 6 0 11,90 0 11,90 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 6 1 7 2,17 19,05 2,17 30,95 7 3 11 6,52 26,19 8,70 57,14 8 5 10 10,87 19,05 19,57 76,19 9 14 0 30,43 23,81 50,00 100 10 23 0 50,00 0 100 100 Tổng 46 42 100 100 Bảng 3.6. Bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất tích lũy kết quả kiểm tra của học Điểm x i Số học sinh đạt điểm x i sinh lớp TN3 và ĐC3 % số học sinh đạt điểm x i %số học sinh đạt điểm x i trở xuống TN3 ĐC3 TN3 ĐC3 TN3 ĐC3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4,65 0 4,65 3 0 5 0 11,63 0 16,28 4 5 13 11,63 30,23 11,63 46,51 5 9 11 20,93 25,58 32,56 72,09 6 14 9 32,56 20,92 65,12 93,02 7 10 2 23,26 4,65 88,37 97,67 8 1 1 2,33 2,33 90,70 100 9 3 0 6,98 0 97,67 100 10 1 0 2,33 0 100 100 Tổng 43 43 100 100 Hình 3.1. Đồ thị đường luỹ tích kết quả kiểm tra của học sinh ở lớp TN1 và lớp ĐC1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG