Views
7 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 100 80 60 40 20 0 10.53 0 0 0 0 2.38 Hình 3.2. Đồ thị đường luỹ tích kết quả kiểm tra của học sinh ở lớp TN2 và lớp ĐC2 100 80 60 40 20 0 Phần trăm số học sinh đạt điểm x i trở xuống Hình 3.3. Đồ thị đường luỹ tích kết quả kiểm tra của học sinh ở lớp TN3 và lớp ĐC3 26.32 44.74 11.9 73.68 23.8 100 100 100 40.47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chú thích: Lớp TN1 Lớp ĐC1 Phần trăm số học sinh đạt điểm x i trở xuống 11.9 30.95 0 0 0 0 0 2.17 57.14 8.7 76.19 19.57 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chú thích: Lớp TN2 Lớp ĐC2 50 Điểm x i Điểm x i DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 100 80 60 40 20 0 Lớp Phần trăm số học sinh đạt điểm x i trở xuống 4.65 0 0 0 Số HS 16.28 Bảng 3.6. Phân loại kết quả kiểm tra của học sinh Yếu – Kém (0đ – ≤4đ) 46.51 11.63 72.09 32.56 Trung bình (>4đ – ≤6đ) Phân loại (%) Khá (>6đ – ≤8đ) Giỏi (>8đ – ≤10đ) TN1 42 0 11,9 28,57 59,52 ĐC1 38 10,53 34,21 55,27 0 TN2 46 0 2,17 17,39 80,43 ĐC2 42 0 30,95 45,24 23,81 TN3 43 11,63 53,49 25,59 9,31 ĐC3 43 46,51 46,5 6,98 0 Hình 3.4. Biểu đồ phân loại kết quả kiểm tra của học sinh ở lớp TN1 và lớp ĐC1 93.02 65.12 97.67 100 97.67 100 100 88.37 90.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chú thích: Lớp TN3 Lớp ĐC3 Điểm x i DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG