Views
6 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.10. Học sinh lớp 11B2 trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh làm thí nghiệm trong bài 16 “Hợp chất của cacbon” b) Đánh giá về hiệu quả của các thí nghiệm hoá học gắn kết cuộc sống, kết quả ý kiến của học sinh như sau Bảng 3.9. Ý kiến đánh giá của học sinh về hiệu quả của thí nghiệm hoá học gắn kết cuộc sống ([1] hoàn toàn không đồng ý; [2] không đồng ý; [3] không có ý Nhận định Rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hành thí nghiệm. Giúp học sinh tin tưởng vào khoa học. kiến; [4] đồng ý; [5] hoàn toàn đồng ý) Mức độ 1 2 3 4 5 Trung bình Độ lệch chuẩn 5 5 17 50 54 4,09 1,02 4 3 28 50 46 4,00 0,97 Tạo không khí lớp sôi động. 3 1 18 32 77 4,37 0,91 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nâng cao hứng thú học tập cho học sinh. 4 2 15 26 84 4,40 0,97 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Giúp học sinh hiểu bài chính xác hơn. Giúp học sinh khắc sâu kiến thức hơn. Phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh. Tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thức tế. 4 2 20 51 54 4,14 0,94 4 4 31 43 49 3,98 1,01 3 5 30 45 48 3,99 0,98 4 2 27 40 58 4,11 0,99 Bảng 3.9 cho thấy giá trị trung bình dữ liệu thu được ở các nhận định là từ 3,98 đến 4,40. Trong đó, một số nhận định có giá trị trung bình cao như “nâng cao hứng thú học tập cho học sinh” (4,40), “tạo không khí lớp sôi động” (4,37) và “giúp học sinh hiểu bài chính xác hơn”. Mặt khác, độ phân tán số liệu ứng với mỗi nhận định là tương đối thấp (giá trị độ lệch chuẩn từ 0,91 đến 1,02). Từ đó, chúng ta có thể kết luận rằng học sinh đánh giá cao hiệu quả của thí nghiệm gắn kết cuộc sống đến dạy học Hóa học. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG