Views
2 weeks ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................................ i MỤC LỤC ............................................................................................................................ ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................................ v DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................................. vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ .......................................................... vii MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 1 Chương 1: SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ......................................... 6 1.1. Lịch sử vấn đề ............................................................................................................ 6 1.2. Đổi mới PPDH môn Hóa học ở trường THPT ........................................................... 8 1.2.1. Định hướng đổi mới PPDH ................................................................................. 8 1.2.2. Xu hướng đổi mới PPDH .................................................................................... 9 1.2.3. PPDH môn Hóa học ở trường THPT ................................................................. 10 1.2.4. Những yêu cầu đổi mới PPDH môn Hóa học ở trường THPT .......................... 11 1.3. Cơ sở lý luận về thí nghiệm hóa học ........................................................................ 12 1.3.1. Khái niệm thí nghiệm hóa học ........................................................................... 12 1.3.2. Vai trò của thí nghiệm trong dạy học môn Hóa học ở trường THPT ................ 13 1.3.2.1. Thí nghiệm hóa học là phương tiện trực quan ............................................ 13 1.3.2.2. Thí nghiệm hóa học là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn ......................... 14 1.3.2.3. Thí nghiệm hóa học rèn luyện kĩ năng, thao tác thực hành ........................ 15 1.3.2.4. Thí nghiệm hóa học phát triển tư duy và niềm tin vào khoa học ................ 15 1.3.2.5. Thí nghiệm hóa học gây hứng thú ............................................................... 16 1.3.3. Các yêu cầu khi sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ............................. 16 1.3.4. Cách sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường THPT ..................... 17 1.3.4.1. Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu bài mới ...................................................... 17 1.3.4.2. Sử dụng thí nghiệm trong giờ luyện tập, ôn tập .......................................... 21 1.3.4.3. Sử dụng thí nghiệm trong giờ thực hành ..................................................... 22 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1.3.4.4. Sử dụng thí nghiệm trong kiểm tra, đánh giá .............................................. 22 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3.5. Thí nghiệm gắn kết với cuộc sống ..................................................................... 22 1.4. Thực trạng sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở một số trường THPT tại TP. HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu .................................................................................... 23 1.4.1. Mục đích điều tra ............................................................................................... 23 1.4.2. Đối tượng và phương pháp điều tra ................................................................... 24 1.4.3. Kết quả điều tra .................................................................................................. 24 1.4.3.1. Kết quả điều tra thực trạng việc học hóa học với thí nghiệm ở trường THPT của HS ............................................................................................................ 24 1.4.3.2. Kết quả điều tra thực trạng việc dạy hóa học với thí nghiệm ở trường THPT của GV ........................................................................................................... 30 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ..................................................................................................... 37 Chương 2. THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT VỚI CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN LỚP 12 THPT ...................................... 38 2.1. Phân tích nội dung chương trình hóa học phần vô cơ lớp 12 .................................. 38 2.1.1. Cấu trúc và nội dung chương trình hóa học phần vô cơ lớp 12......................... 38 2.1.2. Mục tiêu dạy học ............................................................................................... 40 2.1.2.1. Mục tiêu của chương Đại cương về kim loại .............................................. 40 2.1.2.2. Mục tiêu của chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm ................... 41 2.1.2.3. Mục tiêu của chương Sắt và một số kim loại quan trọng ............................ 43 2.1.3. Một số lưu ý dạy học hóa học phần vô cơ lớp 12 .............................................. 44 2.1.3.1. Về cấu tạo kim loại ...................................................................................... 45 2.1.3.2. Tính chất vật lí ............................................................................................. 45 2.1.3.3. Tính chất hóa học của kim loại ................................................................... 45 2.2. Tiêu chí và quy trình thiết kế các thí nghiệm hóa học theo hướng gắn kết với cuộc sống ................................................................................................................................. 46 2.2.1. Tiêu chí lựa chọn thí nghiệm hóa học để thiết kế theo hướng gắn kết với cuộc sống .............................................................................................................................. 47 2.2.2. Quy trình thiết kế các thí nghiệm hóa học theo hướng gắn kết với cuộc sống . 47 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.3. Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm gắn kết với cuộc sống trong dạy học hóa học phần vô cơ lớp 12 ............................................................................................................ 49 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông
Trắc nghiệm Hóa trung học phổ thông theo chủ đề - TTBDVH MINH TRÍ
Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ thiết kế bằng phần mềm edraw max trong dạy học phần phi kim sgk hoá học 10 cơ bản (2017)
Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn chương “cacbon silic” hóa học 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông
Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương cacbon – silic hóa học 11 trung học phổ thông
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 2017 MÔN TIẾNG ANH NGUYỄN THỊ CHI (CB)
DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Xây dựng hệ thống bài tập để rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trường phổ thông
GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA VÔ CƠ (DÙNG CHO KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM)