Views
8 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.1. Thí nghiệm 1 “Viên sáp không đun vẫn rơi” ..................................................... 50 2.3.2. Thí nghiệm 2 “Sắt hay đồng chịu được axit?” .................................................. 53 2.3.3. Thí nghiệm 3 “Dây sắt đổi màu” ....................................................................... 55 2.3.4. Thí nghiệm 4 “Làm sáng đèn bằng quả chanh” ................................................. 58 2.3.5. Thí nghiệm 5 “Dung dịch xanh kì lạ” ................................................................ 61 2.3.6. Thí nghiệm 6 “Điện phân dung dịch phèn xanh” .............................................. 64 2.3.7. Thí nghiệm 7 “Viên sủi biến mất” ..................................................................... 67 2.3.8. Thí nghiệm 8 “Núi lửa phun trào” .................................................................... 69 2.3.9. Thí nghiệm 9 “Dung dịch diệu kì” .................................................................... 72 2.3.10. Thí nghiệm 10 “Thổi đục nước vôi trong” ...................................................... 74 2.3.11. Thí nghiệm 11 “Vỏ ốc sủi bọt” ........................................................................ 77 2.3.12. Thí nghiệm 12 “Tính chất hóa học của nhôm” ................................................ 79 2.4. Giới thiệu giáo án có sử dụng các thí nghiệm hóa học gắn kết với cuộc sống đã thiết kế ............................................................................................................................. 85 2.4.1. Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Tiết 2 – Lớp 12 CB) ............................................................................................................... 85 2.4.2. Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 1 – Lớp 12 CB) ............................. 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ..................................................................................................... 97 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ........................................................................... 98 3.1. Mục đích TNSP ........................................................................................................ 98 3.2. Đối tượng TNSP ....................................................................................................... 98 3.3. Nội dung TNSP ........................................................................................................ 98 3.4. Tiến trình TNSP ....................................................................................................... 99 3.5. Kết quả và xử lý số liệu TNSP ................................................................................. 99 3.5.1. Kết quả bài kiểm tra của HS .............................................................................. 99 3.5.2. Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của HS ........................................................ 105 3.5.3. Ý kiến của GV thực nghiệm và quan sát tình hình lớp học ............................. 110 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ................................................................................................... 113 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .......................................................................................... 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ 116 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PGS : Phó giáo sư TS : Tiến sĩ Th.S : Thạc sĩ PPDH : Phương pháp dạy học ĐC : Đối chứng TN : Thực nghiệm TNSP : Thực nghiệm sư phạm IGCSE : International General Certificate of Secondary Education (Chứng chỉ giáo dục trung học Quốc tế) THPT : Trung học phổ thông ĐHSP : Đại học Sư phạm TP. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh NXB : Nhà xuất bản ĐPDD : Điện phân dung dịch TT : Thứ tự DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG