Views
8 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chương 2. THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT VỚI CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN LỚP 12 THPT 2.1. Phân tích nội dung chương trình hóa học phần vô cơ lớp 12 2.1.1. Cấu trúc và nội dung chương trình hóa học phần vô cơ lớp 12 Chương trình hóa học phần vô cơ lớp 12 gồm 4 chương với 26 bài, trong đó có một số phần được giảm tải, được phân phối như sau [3],[17],[19]: Bảng 2.1. Cấu trúc nội dung hóa học phần vô cơ lớp 12 cơ bản Bài Nội dung Ghi chú 17 18 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại 19 Hợp kim 20 Sự ăn mòn kim loại 21 Điều chế kim loại 22 Luyện tập: Tính chất của kim loại Không dạy phần: Mạng tinh thể lục phương, mạng tinh thể lập phương tâm diện, mạng tinh thể lập phương tâm khối 23 Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại 24 Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM 25 Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Không dạy phần: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 26 Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 27 Nhôm và hợp chất của nhôm 28 29 30 31 Sắt Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng CHƯƠNG 7: SẮT MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG 32 Hợp chất của sắt 33 Hợp kim của sắt 34 Crom và hợp chất của crom 35 Đồng và hợp chất của đồng 36 Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc 37 38 39 Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom Không dạy phần: Tác dụng với nước Không dạy các loại lò luyện gang, thép (chỉ dạy thành phần hợp kim, nguyên tắc và các phản ứng xảy ra khi luyện gang, thép) Không yêu cầu HS làm bài tập 2 Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Không bắt buộc làm thí nghiệm 4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG