Views
7 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Dự đoán, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và kết luận các tính chất hóa học của canxi hiđroxit và canxi cacbonat. - Viết được các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion thu gọn minh họa các tính chất hóa học của các chất. - Ứng dụng các tính chất hóa học của các hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống có liên quan. 3. Thái độ: HS hứng thú học tập, chủ động tìm tòi những kiến thức mới thông qua việc tìm hiểu tài liệu và thực hiện các thí nghiệm khám phá thực tế. 4. Trọng tâm: - Tính chất hóa học cơ bản của canxi hiđroxit, canxi cacbonat và canxi sunfat. - Nước cứng: Khái niệm, tác hại và cách làm mềm. II. Chuẩn bị: 1. GV: - Hồ sơ bài dạy. - Bài giảng powerpoint. - Các bộ thí nghiệm khám phá cho HS. 2. HS: - Đọc trước bài mới. - Thực hiện các hoạt động tìm hiểu tại nhà. III. Tổ chức hoạt động dạy học: 1. Ổn định lớp: (1 phút) 2. Đặt vấn đề vào bài: (2 phút) Các hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có điểm đặc biệt gì để được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới? 3. Tìm hiểu bài mới: (35 phút) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung bài học Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số hợp chất quan trọng của canxi (15 phút) - GV cho HS hoạt động nhóm, tiến hành các thí nghiệm: HS thảo luận nhóm, tiến hành thí nghiệm và Bài 26: KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ (tt) B. Một số hợp chất quan trọng của canxi + Hơi thở làm đục nước vôi trình bày ý kiến của mình 1. Canxi hiđroxit: Ca(OH)2 2. Canxi cacbonat: CaCO3 trong. + Vỏ ốc tác dụng với giấm. Sau đó từ các thí nghiệm kết hợp trên bảng học tập của nhóm. Trạng thái tự nhiên, tính - Chất rắn màu trắng, ít tan trong nước. - Dung dịch Ca(OH)2 gọi là Chất rắn, màu trắng, không tan trong nước. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định với SGK, HS trình bày những hiểu biết của mình về canxi hiđroxit, canxi cacbonat và canxi sunfat vào bảng học tập. - GV nhận xét, yêu cầu HS giải thích các hiện tượng và tổng kết kiến thức cho HS: + Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí. + Tính chất hóa học. + Ứng dụng. chất vật lí Tính chất hóa học Ứng dụng Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí dung dịch nước vôi trong. Bazơ mạnh: - Đổi màu chỉ thị. - Tác dụng với axit, oxit axit. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O. Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2. Sản xuất amoniac, clorua vôi, vật liệu xây dựng,... 3. Canxi sunfat: CaSO4 Tồn tại dưới dạng muối ngậm nước CaSO4.2H2O gọi là thạch cao sống. - Bị phân hủy ở nhiệt độ khoảng 1000 0 C: CaCO3 CaO + CO2. - Phản ứng với axit: CaCO3 + 2CH3COOH (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O. - Tan dần trong nước có hòa tan khí CO2: CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2. Giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động. Đá vôi: vật liệu xây dựng, sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh,… Đá hoa: các công trình mĩ thuật. Đá phấn: phụ gia thuốc đánh răng,… 0 t DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS