Views
7 months ago

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 NGUYÊN TỬ, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

https://app.box.com/s/9kvyh8ft47npkb6o3d9s4qegyjrqdomh

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định -Nguyên tố A: Sau I 3 có bước nhảy đột ngột về năng lượng ion hóa. Vậy nguyên tố A có 3 electron hóa trị, nó thuộc chu kỳ 3 và ở nhóm IIIA, ta có cấu hình của A là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . - Nguyên tố B: Sau I 5 có bước nhảy đột ngột về năng lượng ion hóa. Vậy nguyên tố A có 5 electron hóa trị, nó thuộc chu kỳ 3 và ở nhóm VA, ta có cấu hình của A là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 . 2.9. Giá trị I 1 tương ứng với các nguyên tố như sau: KHHH Li Be B C N O F Ne I 1 520 899 801 1086 1402 1314 1681 2081 Trong một chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân nhìn chung là I 1 tăng. Tuy nhiên từ Be (2s 2 ) qua B (2s 2 2p 1 ), cũng như từ N(2s 2 2p 3 ) qua O (2s 2 2p 4 ) thì I 1 giảm là do có sự chuyển từ cấu hình bền sang cấu hình kém bền hơn 2.10. a) Z Y = 13, cấu hình e: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 → Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIA. → Z X < 13, nên Z X = 12 (Mg) hoặc Z X = 11 (Na). Do không tác dụng với nước ở điều kiện thường → X là Mg: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 (chu kì 3, nhóm IIA). Thay Z Y = 13, Z X = 12 vào (1) → Z Z =14 (Si): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 ( chu kì 3, nhóm IVA). b) So sánh độ âm điện: Mg < Al < Si c) So sánh tính bazơ: Mg(OH) 2 > Al(OH) 3 > H 2 SiO 3 2.11. Gọi Z A , Z B lần lượt là số đơn vị điện tích hạt nhân trong A, B Ta có: Z A + 3Z B = 40; A thuộc chu kỳ 3 → 11 ≤ Z A ≤ 18 →7,3 ≤ Z B ≤ 9,6 → Z B = 8; 9 - Nếu Z B = 8 (O) => Z A = 16 (S) (chọn) - Nếu Z B = 9 (F) => Z A = 13 (Al) (loại) Cấu hình e của A và B: A(Z = 8): 1s 2 2s 2 2p 4 ; B(Z = 16): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 2.12.Ta có:%X (A) = 100 - 46,67 = 53,33 (%) M 46,67 7 Z + N 2Z + 4 7 → = = → = = ' ' ' xX 53,33 8 x( Z + N ) 2xZ 8 → 7xZ ' - 8Z = 16 (1) và Do ( p) = 58 → xZ ' + Z = 58 (2) Giải hệ (1) và (2), ta có: Z=26; xZ ' =32 Do Z = 26 → N=30 → A M = 26 +30 = 56 Lập bảng tìm Z ' theo x: x 1 2 3 4 Z’ 32 16 10,7 8 Vì X thuộc chu kì 3, nên chọn Z’ = N ' = 16 → A X = 32 2.13. CTPT Z là Fe 3 C 2.14.X + là NH + 4 ; Y 2- 2- là CO 3 2.15.Na (Na = 23) và K ( K = 39). ∑ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bài tập trắc nghiệm Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Page 20 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.16- C 2.17-CC 2.18-A 2.19-B 2.20-D 2.21- B 2.22- B 2.23- A 2.24- D 2.25- C 2.26- C 2.27- C 2.28- D 2.29- A 2.30- A 2.31- B 2.32- C 2.33-B 2.34- C 2.35- B 2.36- A 2.37- A 2.38- A 1.39- D 1.40- B III. CHUYÊN ĐỀ LIÊNKẾT HÓA HỌC Bài tập tự luận 3.1. Xác định kiểu liên kết và giải thích - Xét phân tử CaCl 2 . Ta có ∆ X =2,16 > 1,7 → Liên kết ion - Xét phân tử HCl, có ∆ X = 0,96 → Liên kết cộng hóa trị. 3.3. a) Xác định loại liên kết KHHH Na 2 O MgO Al 2 O 3 SiO 2 P 2 O 5 SO 3 Cl 2 O 7 ∆χ 2,51 2,13 1,83 1,54 1,25 0,86 0,28 Liên CHT CHT CHT CHT ion ion ion kết có cực có cực có cực không cực c b) Độ phân cực giảm dần từ ừ Na 2 O đến Cl 2 O 7 3.4. Công thức cấu tạo các chất H-O-H H-O-O-H H 2 O H 2 O 2 O=S=O H H C H SO 2 CH 4 C 2 H 2 H 2 SO 4 H 2 CO 2 3.5.a) X là cacbon (C) ; Y là lưu huỳnh (S) b) CTCT của CS 2 : S = C = S Liên kết trong phân tử là liên kết k cộng hóa trị vì độ âm điện của C và S đều đ là 2,5. 3.6. a) p = 19; p’ = 8. b) M là kali (K) và X là oxi (O). c) Liên kết trong hợp chất K 2 2O là liên kết ion vì K là kim loại điển hình, O là phi kim điển hình. 3.18. a) Hóa trị và số oxo hóa của C. CH CO CO HC CO Hóa trị C 4 4 Số oxi hóa C - 4 - 2 + 4 + 4 + 4 b) Hóa trị và số oxi hóa của N. H H N H H O=C=O S=C=S NH 3 CO 2 CS 2 H-C≡C-H 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN O 3 - 3 2- 3 4 4 4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN - LIÊN KẾT HÓA HỌC (ONLINE VERSION 05082017)
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 ĐOÀN SỸ NGUYÊN PUBLISHER