Views
6 months ago

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 NGUYÊN TỬ, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

https://app.box.com/s/9kvyh8ft47npkb6o3d9s4qegyjrqdomh

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định P(Z=15) 1s 2 2s 2 sp 6 3s 2 3p 3 p 5 Phi kim Cr(Z=24) 1s 2 2s 2 sp 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 d 1 Kim loại Mn(Z=25) 1s 2 2s 2 sp 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 d 2 Kim loại Fe(Z=26) 1s 2 2s 2 sp 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 d 2 Kim loại Cu(Z=29) 1s 2 2s 2 sp 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 d 1 Kim loại Bài tập mẫu 3. Hợp chất A có công thức RX, trong đó R chiếm 22,33% về khối lượng. Tổng số hạt p, e, n trong A là 149. Tổng số hạt p trong R và X là 46. Số nơtron của X bằng 3,75 lần số nơtron của R. Xác định số p, số n trong R và X. Viết cấu hình e cho R và X. Xác định tính chất nguyên tố R và X. Lời giải 2Z R +2Z X +N R + N X =149 (1) Z R +Z X =46 (2) N X =3,75N R (3) Z R +N R =0,2233.(Z R +N R +Z X +N X ) (4) Giải hệ phương trình (1), (2), (3) và (4) được N R =12, N X =45, Z R =11, Z X =35 Cấu hình electron của R: 1s 2 2s 2 sp 6 3s 1 => R có 1 e lớp ngoài cùng có tính chất kim loại. Cấu hình electron của X:1s 2 2s 2 sp 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 => X có 7 e lớp ngoài cùng có tính chất phi kim. Bài tập mẫu 4. Phân mức năng lượng cao nhất của hai nguyên tố X, Y lần lượt là 3d x và 3p y . Cho biết x+y=10, hạt nhân nguyên tử Y có số proton đúng bằng số notron. a.Viết cấu hình electron của nguyên X, Y và xác định tên nguyên tố X, Y. b.Hợp chất A tạo bởi X và Y có tổng số hạt proton trong phân tử là 58. Xác định CTPT hợp chất A. Lời giải x là số electron trên phân lớp d nên x có các giá trị: 1,2,3,5,6,7,8,10 y là số electron trên phân lớp p, nên p có các giá trị: 1,2,3,4,5,6 Theo đề x+y=10 => x=10-y y 1 2 3 4 5 6 x 9 (loại) 8 7 6 5 4 (loại) a. Cấu hình electron của X, Y, tên nguyên tố X, Y Ứng với cặp nghiệm 1: y=2 và x=8 X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 4s 2 => Z X = 2+2+6+2+6+8+2=28 (Niken) Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 => Z Y =14 (Silic) Ứng với cặp nghiệm 2: y=3 và x=7 X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 7 4s 2 => Z X = 2+2+6+2+6+7+2=27 (Coban) Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 => Z Y =15 (Photpho) Ứng với cặp nghiệm 2: y=4 và x=6 X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 => Z X =26 (Sắt) Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 => Z Y =16 (Lưu huỳnh) Page 6 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ứng với cặp nghiệm 2: y=5 và x=5 X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 hoặc 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 Z X =25 (Mangan) hoặc Z X =24 (Crom) Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 => Z Y =17 (Clo) b. Hợp chất A tạo bởi X và Y, phân tử A có 58 hạt proton Cặp nghiệm hợp lí X là Fe (Z=26) và Y là S Z=16), CTPT A là FeS 2 (26+16.2=58) Bài tập tự làm – tự thảo luận - tự luyện tập lại ở nhà. 1.27. Cho hai nguyên tử A và B có tổng số hạt là 65 trong đó hiệu số hạt mang điện và không mang điện là 19. Tổng số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 26. Viết cấu hình electron của A, B. 1.28. Cho X, Y là hai phi kim, trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Biết trong hợp chất XY n - X chiếm 15,0486% về khối lượng - Tổng số proton là 100 - Tổng số notron là 106 - a. Xác định tên hai nguyên tố X, Y và viết cấu hình electron nguyên tử của chúng. - B. Xác định công thức phân tử Xyn. 1.29. Tổng số proton, notron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt bằng 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MXa, trong phân tử của hợp chất đó có tổng số proton của các nguyên tử bằng 77. a. Viết cấu hình electron nguyên tử và các ion bền có thể tạo ra từ M và X. b. Xác định công thức hợp chất MXa. 1.30. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố X là 5p 5 . Tỉ lệ số notron và điện tích hạt nhân bằng 1,3962. Số notron trong nguyên tử X gấp 3,7 lần số notron trong nguyên tử Y. Khi cho 10,725 gam Y tác dụng với lượng dư X thu được 45,65 gam sản phẩm có công thức XY. - Viết đầy dủ cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X. - Xác định số hiệu nguyên tử , số khối và tên của X, Y. - X, Y là kim loại hay phi kim BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN TỬ Thời gian: 120 phút Đề kiểm tra gồm 10 bài, mỗi bài 2 điểm. Bài 1.Tính % thể tích thực của nguyên tử Ca trong tinh thể. Biết khối lượng riêng của tinh DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thể là 1,55, bán kính của nguyên tử là 1,96 0 A và nguyên tử khối của Ca là 40. Bài 2.Tính gần đúng bán kính của nguyên tử Cu, biết khối lượng riêng của Cu là 8,9 g/cm 3 và nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,546. Mặt khác thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 74% của tinh thể, còn lại là các khe trống. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Page 7 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN - LIÊN KẾT HÓA HỌC (ONLINE VERSION 05082017)