Views
8 months ago

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 NGUYÊN TỬ, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

https://app.box.com/s/9kvyh8ft47npkb6o3d9s4qegyjrqdomh

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 3.Nguyên tử X có bán kính 1,44.10 -8 cm và khối lượng riêng thực tế là 19,36 g/cm 3 . Tính khối lượng mol của nguyên tố X. Bài 4.Trong phân tử MX 3 có tổng số hạt (p, n, e) là 196 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt. Số khối của X lớn hơn số khối M là 8. Tổng số hạt (p, n, e) trong anion nhiều hơn trong cation là 16 hạt. Hãy xác định công thức phân tử của MX 3 . Bài 5.Trong phân tử M 2 X có tổng số hạt (p, n, e) là 92 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số khối của M + lớn hơn số khối của X - là 7u. Tổng số hạt (p, n, e) trong cation M + nhiều hơn trong anion X 2- là 7 hạt. Hãy xác định số khối và điện tích hạt nhân của M và X. Xác định công thức phân tử của M 2 X . Đs: (Na 2 O). Bài 6.Có hai kim loại A và B, tổng số hạt cơ bản trong 2 nguyên tử A và B là 122 hạt, nguyên tử B có số nơtron nhiều hơn trong nguyên tử A là 16 hạt và số proton trong A chỉ bằng 1 nửa số proton trong B. Số khối của A 3+ nhỏ hơn của B 2+ là 29 đvC. Xác định 2 kim loại số khối và hai kim loại A, B. Bài 7.Cho hợp chất M x R y trong đó M chiếm 52,94% về khối lượng. Biết x+y=5. Trong nguyên tử M số notron nhiều hơn số proton là 1. Trong nguyên tử R số notron bằng số proton. Tổng số hạt proton, notron và electron trong M x R y là 152. Xác định công thức phân tử M x R y . Bài 8.Cho hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử : 1 1 H (99,984%), 2 1H (0,016%) và hai đồng vị của clo : 35 37 17Cl (75,53%), 17Cl (24,47%). a) Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố. b) Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau được tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó. Xác định khối lượng phân tử các loại phân tử đó. Bài 9. a) Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số các hạt cấu tạo là 40. Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử của nó. b) Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số các hạt cấu tạo là 93. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 23 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử của nó. Bài 10.Các ion X + , Y - và của nguyên tử Z nào có cấu hình electron là 1s 2 2s 2 2p 6 ? Vì sao? Viết cấu hình electron của nguyên tử X và Y. Nguyên tố X, Y, Z có tính chất kim loại, phi kim hay khí hiếm, tại sao? Viết một phương trình phản ứng hóa học chứng minh tính chất đó. II. CHUYÊN ĐỂ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 1. Từ cấu hình electron suy ra vị trí của nguyên tố và ngược lại * Lưu ý về phương pháp giải Để làm được bài tập này cần thông hiểu được mối quan hệ giữa bảng tuần hoàn và cấu tạo nguyên tử: - Ô nguyên tố = Số hiệu nguyên tử = Số pronton = số electron Page 8 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - STT của chu kỳ = Số lớp electron - STT của nhóm = Số electron hóa trị ( Trừ nhóm VIIIB) - Nguyên tố nhóm A: electron cuối cùng được điền vào phân lớp s hoặc p. Nguyên tố nhóm B, electron cuối cùng được điền vào phân lớp d hoặc f. Bài tập mẫu 1 Cho biết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố X và Y lần lượt là ...3s 2 3p 4 và 4s 2 4p 1 . a) Viết cấu hình đầy đủ cho các nguyên tử X và Y, từ đó suy ra vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. b) Viết công thức oxit và hidroxit ứng với hóa trị cao nhất của X, Y. Chúng có tính axit hay bazo. Lời giải a. X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 => X ở ô 16, chu kì 3, nhóm VIA Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 => Y ở ô 31, chu kì 4, nhóm IIIA b. X thuộc nhóm VIA => Công thức oxit và hidroxit cao nhất là XO 3 (là oxit axit) và H 2 XO 4 (là axit) Bài tập mẫu 2 Nguyên tố X ở chu kỳ 3, nhóm VA; Nguyên tố Y ở chu kỳ 4, nhóm VIIB. Viết cấu hình electron cho nguyên tử các nguyên tố trên. Lời giải Nguyên tố X ở chu kỳ 3 nên có 3 lớp electron; thuộc nhóm VA nên có 5 e lớp ngoài cùng => cấu hình electron X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 Y thuộc chu kỳ 4 nên có 4 lớp e; thuộc nhóm VIIB => có 2e trên phân lớp 4s và 5e trên phân lớp 3d => cấu hình e Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 Bài tập mẫu 3 Cấu hình electron của ion M 2+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng cuả X 2- là 3p 6 . Viết cấu hình electron của nguyên tử, xác định vị trí và tên của nguyên tố X và M trong bảng tuần hoàn. Lời giải M hơn M 2+ 2e => cấu hình electron của M: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 M là sắt (Fe) thuộc ô 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB c. X kém X 2- 2 e => cấu hình electron của X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 => X là lưu huỳnh (S) ở ô 16, chu kì 3, nhóm VIA Bài tập tự thảo luận – tự luyện tập trên lớp và ở nhà 2.2. Cho các nguyên tố X, Y, T, G có số hiệu nguyên tử lần lượt là 8, 14; 20 và 35. Viết cấu hình electron cho nguyên tử của các nguyên tố trên, từ đó suy ra vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 2.3. Cho 2 nguyên tố X (Z=21) và Y(Z=24). Viết cấu hình electron cho X và Y, từ đó suy ra vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Page 9 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN - LIÊN KẾT HÓA HỌC (ONLINE VERSION 05082017)
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 ĐOÀN SỸ NGUYÊN PUBLISHER
Cách tìm công thức hóa học lớp 8
Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9