Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 1 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 1: Tất cả các nguyên hàm của hàm số f ( x) A. sin 2x + C B. 1 sin 2x + C C. 2 = cos2x là 1 − sin 2x + C D. 2sin 2x + C 2 ⎧x = 2t ⎪ Câu 2: Trong không gian Oxyz, một véctơ chỉ phương của đường thẳng ∆ : ⎨y = − 1+ t là ⎪ ⎩z = 1 m 2; −1;1 v 2; −1;0 u 2;1;1 n −2; −1;0 A. ( ) B. ( ) C. ( ) Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A, B như hình vẽ bên. điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức A. − 1+ 2i B. C. 2 − i D. 1 − + 2i 2 1 2 − i 2 2 2 Câu 4: Phương trình ( ) ( ) ln x + 1 .ln x − 2018 = 0 có bao nhiêu nghiệm? A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho điểm ( ) D. ( ) M 1;2;3 . Hình chiếu của M lên trục Oy là điểm A. S( 0;0;3 ) B. R ( 1;0;0 ) C. Q( 0;2;0 ) D. P( 1;0;3 ) Câu 6: Cho hàm số xác định y f ( x) Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đã cho? Trung = liên tục trên[ −2;3] và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. x -2 0 1 3 ( ) f x + - 0 + A. Đạt cực tiểu tại x = − 2 B. Đạt cực tiểu tại x = 3 C. Đạt cực đại tại x = 0 D. Đạt cực đại tại x = 1 Câu 7: Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường x = 0, x = 1, y = 0 và y = 2x + 1 . Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) xung quanh trục OX được tính theo công thức DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 1 ∫ B. = π ( + ) V = π 2x + 1dx 0 1 V ∫ 2x 1 dx C. V = 2x + 1dx 0 1 ∫ D. = ∫ ( + ) 0 1 V 2x 1 dx 0 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 8: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? A. B. C. D. 4 2 y = x − 3x + 1 2 y = x − 3x + 1 3 2 y = x − 3x + 1 = − + + 4 y x 3x 1 Câu 9: Giả sử a, b là các số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây sai? 2 2 A. log ( 10ab) = 2( 1+ log a + log b) B. log ( 10ab) = 2 + 2log ( ab) 2 2 C. log ( 10ab) = ( 1+ log a + log b) D. log ( 10ab) = 2 + log ( ab) 2 2 Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng ( α) : x + 2y − z − 1 = 0 và ( β ) : 2x + 4y − mz − 2 = 0. Tìm m để hai mặt phẳng ( α) và ( ) β song song với nhau. A. m = 1 B. Không tồn tại m C. m = − 2 D. m = 2 Câu 11: Cho hình hộp đứng ABCD.A 'B'C'D ' có cạnh bên AA ' = h và diện tích của tam giác ABC bằng S. Thể tích của khối hộp ABCD.A 'B'C'D ' bằng A. 1 V = Sh B. 3 2 V = Sh C. V = Sh D. V = 2Sh 3 Câu 12: Hàm số nào trong các hàm số dưới đây không liên tục trên R? A. y = x B. x y = C. y = sinx D. x + 1 x y= x + 1 Câu 13: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, chiều cao bằng h. Biết rằng hình trụ đó có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. h = 2R B. h = 2R C. R = h D. R = 2h Câu 14: Cho k, n ( k n) A. C k n n! = k!. n k ! ( − ) < là các số nguyên dương. Mệnh đề nào sau đây sai? B. Câu 15: Cho hàm số y f ( x) A k n = n!.C C. A k n = có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó? A. Nghịch biến trên khoảng ( − 3;0) B. Đồng biến trên khoảng ( 0;2 ) C. Đồng biến trên khoảng ( − 1;0 ) D. Nghịch biến trên khoảng ( 0;3 ) k n = k!.C D. C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN k n k n = n k C − n MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER