Views
2 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 16: Đồ thị hàm số y = x + 1 2 x −1 có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 17: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xác suất để phương trình A. 1 2 2 x bx 2 0 + + = có hai nghiệm phân biệt là B. 1 3 C. 5 6 Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 1; 0; − 1 ). Mặt phẳng ( ) phương trình là D. 2 3 α đi qua M và chứa trục Ox có A. x + z = 0 B. y + z + 1 = 0 C. y = 0 D. x + y + z = 0 Câu 19: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 'B'C'có đáy ABC là tam vuông cân tại A, AB = AA ' = a (tham khảo hình vẽ bên). Tính tang ABB'A ' . của góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng ( ) A. 3 2 B. C. 2 D. Câu 20: Cho hàm số f ( x) = log ( 2x + 1 ). Giá trị của ( ) A. 2 ln 3 2 2 6 3 3 f ' 0 bằng B. 2 C. 2ln 3 D. 0 Câu 21: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, tâm O, SO = a (tham khảo hình vẽ bên). SCD bằng Khoảng cách từ O đến mặt phẳng ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 2a 2 B. 3a C. 5a 5 D. 6a 3 giác MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 22: Tích phân 1 dx ∫ dx bằng 3x + 1 0 A. 3 2 B. 2 3 C. 1 3 D. 4 3 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 Câu 23: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f '( x) = x − 2x, ∀x ∈R . Hàm số y 2f ( x) khoảng A. ( 0;2 ) B. ( − 2;0) C. ( 2;+∞ ) D. ( −∞; − 2) Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y 1 x 4 x = + + trên đoạn [ 3; 1] − − bằng A. − 5 B. 5 C. − 4 D. − 6 = − đồng biến trên 2 Câu 25: Gọi z 1,z2 là các nghiệm phức của phương trình z − 8x + 25 = 0. Giá trị của z1 − z2 bằng A. 6 B. 5 C. 8 D. 3 x −1 y − 2 z − 3 Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : = = và mặt phẳng 1 2 1 ( α ) : x + y − z − 2 = 0. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng ( ) vuông góc và cắt đường d? x − 5 y − 2 z − 5 A. ∆ 3 : = = 3 −2 1 x − 2 y − 4 z − 4 C. ∆ 2 : = = 1 −2 3 x + 2 y + 4 z + 4 B. ∆ 1 : = = −3 2 −1 x −1 y −1 z D. ∆ 4 : = = 3 −2 1 2 Câu 27: Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện z = z + z? A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 28: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m∈( − 10;10) để hàm số ( ) 1;+∞ ? trên khoảng ( ) A. 15 B. 7 C. 16 D. 6 Câu 29: Cho khai triển ( ) 9 2 18 17 16 0 1 2 18 2 2 4 2 y m x 2 4m 1 x 1 α , đồng thời = − − + đồng biến 3 − 2x + x = a x + a x + a x + ... + a . Giá trị của a15 bằng A. − 804816 B. 218700 C. − 174960 D. 489888 Câu 30: Cho f ( x ) liên tục trên R và f ( 2) = 16, ∫ f ( 2x) dx = 2. Tích phân ∫ ( ) A. 28 B. 30 C. 16 D. 36 1 0 2 0 xf ' x dx bằng DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 31: Cho hình lập phương ABCD.A 'B'C'D ' cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và B'C' (tham khảo hình vẽ bên). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.