Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 16: Đồ thị hàm số y = x + 1 2 x −1 có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 17: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xác suất để phương trình A. 1 2 2 x bx 2 0 + + = có hai nghiệm phân biệt là B. 1 3 C. 5 6 Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 1; 0; − 1 ). Mặt phẳng ( ) phương trình là D. 2 3 α đi qua M và chứa trục Ox có A. x + z = 0 B. y + z + 1 = 0 C. y = 0 D. x + y + z = 0 Câu 19: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 'B'C'có đáy ABC là tam vuông cân tại A, AB = AA ' = a (tham khảo hình vẽ bên). Tính tang ABB'A ' . của góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng ( ) A. 3 2 B. C. 2 D. Câu 20: Cho hàm số f ( x) = log ( 2x + 1 ). Giá trị của ( ) A. 2 ln 3 2 2 6 3 3 f ' 0 bằng B. 2 C. 2ln 3 D. 0 Câu 21: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, tâm O, SO = a (tham khảo hình vẽ bên). SCD bằng Khoảng cách từ O đến mặt phẳng ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 2a 2 B. 3a C. 5a 5 D. 6a 3 giác MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 22: Tích phân 1 dx ∫ dx bằng 3x + 1 0 A. 3 2 B. 2 3 C. 1 3 D. 4 3 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 Câu 23: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f '( x) = x − 2x, ∀x ∈R . Hàm số y 2f ( x) khoảng A. ( 0;2 ) B. ( − 2;0) C. ( 2;+∞ ) D. ( −∞; − 2) Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y 1 x 4 x = + + trên đoạn [ 3; 1] − − bằng A. − 5 B. 5 C. − 4 D. − 6 = − đồng biến trên 2 Câu 25: Gọi z 1,z2 là các nghiệm phức của phương trình z − 8x + 25 = 0. Giá trị của z1 − z2 bằng A. 6 B. 5 C. 8 D. 3 x −1 y − 2 z − 3 Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : = = và mặt phẳng 1 2 1 ( α ) : x + y − z − 2 = 0. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng ( ) vuông góc và cắt đường d? x − 5 y − 2 z − 5 A. ∆ 3 : = = 3 −2 1 x − 2 y − 4 z − 4 C. ∆ 2 : = = 1 −2 3 x + 2 y + 4 z + 4 B. ∆ 1 : = = −3 2 −1 x −1 y −1 z D. ∆ 4 : = = 3 −2 1 2 Câu 27: Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện z = z + z? A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 28: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m∈( − 10;10) để hàm số ( ) 1;+∞ ? trên khoảng ( ) A. 15 B. 7 C. 16 D. 6 Câu 29: Cho khai triển ( ) 9 2 18 17 16 0 1 2 18 2 2 4 2 y m x 2 4m 1 x 1 α , đồng thời = − − + đồng biến 3 − 2x + x = a x + a x + a x + ... + a . Giá trị của a15 bằng A. − 804816 B. 218700 C. − 174960 D. 489888 Câu 30: Cho f ( x ) liên tục trên R và f ( 2) = 16, ∫ f ( 2x) dx = 2. Tích phân ∫ ( ) A. 28 B. 30 C. 16 D. 36 1 0 2 0 xf ' x dx bằng DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 31: Cho hình lập phương ABCD.A 'B'C'D ' cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và B'C' (tham khảo hình vẽ bên). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)