Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B’D’ bằng A. 5a B. C. 3a D. a 3 P : y = x và Câu 32: Cho ( ) 2 A. 2 2 5a 5 ⎛ 1 ⎞ A ⎜ −2; ⎟. ⎝ 2 ⎠ B. 5 4 Gọi M là một điểm bất kì thuộc ( ) Câu 33: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40 cm. Người thiết kế đã sử bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm của viên gạch đế tạo ra bốn cánh (được tô màu sẫm như hình vẽ bên). Diện tích mỗi cánh hoa của viên gạch bằng A. 800 cm 2 3 B. 400 cm 2 3 C. C. 5 2 2 250cm D. Câu 34: Người ta thả một viên billiards snooker có dạng hình cầu với P .Khoảng cách MA bé nhất là D. 2 3 3 800cm 2 dụng hoa bán kính nhỏ hơn 4,5 cm vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên billiards đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng (tham khảo hình vẽ bên). Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng 5,4 cm và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng 4,5 cm. Bán kính của viên billiards đó A. 4,2cm B. 3,6cm C. 2,6cm D. 2,7cm Câu 35: Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình x a 9x 1 bằng ≥ + nghiệm đúng với mọi x ∈ R . Mệnh DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN đề nào sau đây đúng? 4 A. a ∈ ⎣ ⎡10 ; +∞) 3 4 B. a ∈( 10 ;10 ⎤ ⎦ C. 2 a ∈( 0;10 ⎤ ⎦ D. 2 3 a ∈( 10 ;10 ⎤ ⎦ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 Câu 36: Gọi a là số thực lớn nhất để bất phương trình ( ) x ∈ R. Mệnh đề nào sau đây đúng? − x + 2 + a ln x − x + 1 ≥ 0 nghiệm đúng với mọi A. a ∈ ( 6;7] B. a ∈ ( 2;3] C. a ∈( −6; − 5] D. a ∈ ( 8; +∞ ) Câu 37: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 'B'C'có đáy ABC là tam vuông, AB = BC = a . Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ( ) ( ) ACC' và AB'C' bằng 60 (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích chóp B'.ACC'A ' bằng A. C. 3 a 3 3 a 2 B. D. 3 a 6 3a 3 3 giác của khối Câu 38: Giả sử z 1,z2 là hai trong số các số phức z thỏa mãn iz + 2 − i = 1 và z1 − z2 = 2. Giá trị lớn nhất của z1 + z2 bằng A. 3 B. 2 3 C. 3 2 D. 4 3 2 Câu 39: Cho đồ thị ( C ) : x − 3x . Có bao nhiêu số nguyên b ( 10;10) ( C) đi qua điểm ( ) B 0;b ? A. 17 B. 9 C. 2 D. 16 ∈ − để có đúng một tiếp tuyến của 2 4 Câu 40: Cho hàm số f ( x) thỏa mãn ( f '( x) ) + f ( x ).f ''( x) = 15x + 12x, ∀x ∈ R và f ( 0) f '( 0) 2 của f ( ) 1 bằng A. 4 B. 9 2 C. 10 D. 5 2 Câu 41: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( α) : x − z − 3 = 0 và điểm ( ) thuộc tia Oz, B là hình chiếu của A lên ( ) MAB bằng A. 3 123 2 = . Giá trị M 1;1;1 . Gọi A là điểm α . Biết rằng tam giác MAB cân tại M. Diện tích của tam giác B. 6 3 C. 3 3 2 D. 3 3 Câu 42: ho hàm số y = f ( x) có đạo hàm liên tục trên R. Bảng biến thiên của hàm số y f '( x) như hình vẽ bên. Hàm số ⎛ x ⎞ y = f ⎜1− ⎟ + x nghịch biến trên khoảng ⎝ 2 ⎠ x − 1 0 1 2 3 f '( x ) 3 4 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com = được cho DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)