Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 1 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-B 2-D 3-B 4-D 5-C 6-C 7-C 8-A 9-C 10-B 11-D 12-B 13-C 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-B 20-A 21-A 22-B 23-A 24-C 25-A 26-A 27-C 28-C 29-A 30-A 31-D 32-C 33-B 34-D 35-B 36-A 37-A 38-D 39-A 40-A 41-C 42-B 43-B 44-D 45-C 46-D 47-D 48-B 49-B 50-D DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 1 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 1: Đáp án B Phương pháp: Sử dụng công thức nguyên hàm cơ bản: Cách giải: Ta có: ( ) Câu 2: Đáp án D Phương pháp: 1 f x dx = cos2xdx = sin 2x + C 2 ∫ ∫ + Cho phương trình đường thẳng M ( x ; y ) và có vVTCP u = ( a;b;c) 0 0 . LỜI GIẢI CHI TIẾT ⎧x = x0 + at ⎪ ∆ : ⎨y = y0 + bt. ⎪ ⎩z = z0 + ct + Chú ý: Véc tơ là một VTCP của ∆ thì ku ( k ∈ ) Cách giải: Ta có VTCP của ∆ là: u = ( 2;1;0 ) Câu 3: Đáp án B Phương pháp: ⇒ n = −2; −1;0 ( ) ∫ 1 cos nxdx = sin nx + C n Khi đó ta biết đường thẳng ∆ đi qua điểm Z cũng là một VTCP của ∆ . + Số phức z = a + bi( a,b ∈Z) được biểu diễn bởi điểm ( ) ⎧ x x1 = ⎪ + Tọa độ trung điểm I của AB là: ⎨ ⎪ y x2 = ⎪⎩ Cách giải: Dựa vào hình vẽ ta thấy: ( ) ( ) Câu 4: Đáp án D Phương pháp: A A + x 2 + y 2 B B cũng là một VTCP của ∆ M a;b trên mặt phẳng xOy. ⎛ 1 ⎞ 1 A −2;1 ,B 1;3 ⇒ M ⎜ − ;2⎟ ⇒ z = − + 2i ⎝ 2 ⎠ 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER