Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Giải phương trình tích: ( ) ( ) + Giải phương trình logarit: log f ( x) Cách giải: Điều kiện: ( ) ( ) ⎡f x = 0 f x g x = 0 ⇔ ⎢ ⎢⎣ g x = 0 a ( ) ( ) ⎧⎪ f x > 0 = b ⇔ ⎨ ⎪⎩ f x = a ⎡ 2 2 x > 2018 x − 2018 > 0 ⇔ x > 2018 ⇔ ⎢ ⎢⎣ x < − 2018 2 2 Ta có: ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) ⎡ ln x + 1 = 0 ln x + 1 ln x − 2018 = 0 ⇔ ⎢ ⎢ ⎣ ln x − 2018 = 0 ( ) ⎡ + = ⎡x = 0 l ⎡ = ⇔ ⎢ ⇔ ⎢ ⇔ ⎢ ⎣ − = ⎢⎣ = ( ) ⎢⎣ = − 2 2 x 1 1 x 2019 2 2 x 2018 1 x 2019 tm x 2019 Câu 5: Đáp án C b Trang 11 nên phương trình có 2 nghiệm. Phương pháp: Điểm M ( a;b;c) có hình chiếu trên trục Ox, Oy, Oz lần lượt là: ( ) ( ) 3 ( ) M 0;0;c . Cách giải: Hình chiếu của M lên trục Oy là Q( 0;2;0 ) Câu 6: Đáp án C Phương pháp: + Dựa vào bảng biến thiên để nhận xét. + Điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số y f ( x) M a;0;0 , M 0;b;0 và 1 2 = là nghiệm của phương trình y ' = 0 . + Điểm x = x0 là điểm cực đại của hàm số nếu qua điểm đó hàm số đổi dấu từ dương sang âm. + Điểm x = x0 là điểm cực tiểu của hàm số nếu qua điểm đó hàm số đổi âm từ dương sang dương. Cách giải: Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra đồ thị hàm số đạt cực đại tại x = 0 , đạt cực tiểu tại x = 1. Câu 7: Đáp án B = = và các đườn Phương pháp: Quay hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị hàm số y f ( x ); y g ( x) thẳng x a; x b( a b) = = < quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích được tính theo công thức: b 2 2 V f x g x dx ∫ = π − a ( ) ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 1 2 Cách giải: Ta có ( ) ( ) Câu 8: Đáp án A ∫ ∫ V = π 2x + 1 dx =π 2x + 1 dx = 0 0 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương pháp: + Dựa vào đồ thị hàm số để đưa ra nhận xét và chọn hàm số hợp lý. Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt, có 3 cực trị và nhận trục tung làm trục đối xứng nên đồ thị của hàm số là đồ thị của hàm trùng phương. Câu 9: Đáp án C Phương pháp: + Sử dụng các công thức cơ bản của hàm logarit. Cách giải: 2 Ta có: log ( 10ab) 2log ( 10ab) 2( 1 log a log b) = = + + ⇒ đáp án A đúng. 2 ( ) ( ( )) ( ) log 10ab = 2 log10 + log ab = 2 + 2log ab ⇒ đáp án B đúng. 2 ( ) ( ) ( ) log 10ab = 2 log10 + log a + log b = 2 1+ log a + log b ⇒ đáp án C sai. Câu 10: Đáp án B Phương pháp: Cho hai mặt phẳng: Cách giải: Để ( α) / / ( ) β thì Câu 11: Đáp án D Phương pháp: ( ) ( ) ⎧⎪ α + + + = ⎨ ⎪⎩ β : a 2x + b2y + c2z + d2 = 0 : a1x b1y c1z d1 0 . 2 4 −m −2 ⎧m = 2 = = ≠ ⇔ ⎨ ⇒ m ∈∅ 1 2 −1 −1 ⎩m ≠ 2 + Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là: V = S d.h Cách giải: Ta có: SABCD = 2SABC = 2S ⇒ VABCD.A 'B'C'D' = 2Sh Câu 12: Đáp án B Phương pháp: Dựa vào tính chất liên tục của hàm số. Cách giải: a b c d α / / β ⇔ = = ≠ a b c d Khi đó ( ) ( ) 1 1 1 1 x TXĐ: D = R \{ 1} . Đồ thị hàm số y = không liên tục tại điểm x = − 1. x + 1 Câu 13: Đáp án C Phương pháp: + Công thức diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ là: S = 2π Rl;S = 2π Rl + 2π R xq tp 2 2 2 2 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết