Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 21: Đáp án A Phương pháp: +) Tính khoảng cách từ O đến ( SCD) sau đó sử dụng các công thức tính nhanh để tính. Cách giải: Xét tứ diện SOCD ta có: SO,OC,OD đôi một vuông góc với nhau 1 1 1 1 d SO OC OD ⇒ = + + với ( ( )) 2 2 2 2 d O; SCD . 2 2 2 Có BD = BC + CD = 2.4a = 2a 2 OC = OD = BD = a 2 ⇒ 1 = 1 + 1 + 1 ⇒ d = a 2 . 2 d a 2a 2a 2 Cạnh 2 2 2 2 Câu 22: Đáp án B Phương pháp: +) Đổi biến và đổi cận để đơn giản biểu thức cần tính tích phân. +) Sử dụng công thức tính tích phân của các hàm cơ bản để tính. Cách giải: Đặt 2 3x + 1 = t ⇒ t = 3x + 1⇒ 2tdt = 3dx 1 2 2 ⎧x = 0 ⇒ t = 1 dx 1 2t 2 2 2 Đổi cận: ⎨ ⇒ = . dt dt = t = x = 1 ⇒ t = 2 ∫ ∫ 3x 1 t 3 ∫ ⎩ + 3 3 3 Câu 23: Đáp án A Phương pháp: +) Hàm số y f ( x) Cách giải: 0 1 1 1 = đồng biến trên R ⇔ y ' ≥ 0 với mọi x ∈ R y ' = − 2f ' x > 0 ⇔ f ' x < 0 ⇔ x − 2x < 0 ⇔ 0 < x < 2 Ta có: ( ) ( ) 2 Câu 24: Đáp án C Phương pháp: +) Giải phương trình y ' = 0 để tìm các nghiệm x = xi +) Ta tính các giá trị y( a ); y( x ); y( b ) và kết luận giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ a;b ] Cách giải: Hàm số đã xác định và liên tục trên [ − − ] Ta có: 2 y ' 1 y ' 0 x 4 2 i 3; 1 . 2 ( [ ]) ( [ ]) 4 ⎡ x = −2 ∈ −3; −1 = − ⇒ = ⇔ = ⇔ ⎢ x ⎢ ⎣ x = 2 ∉ − 3; − 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 10 y − 3 = − ly − 1 = −4; y − 2 = −3 ⇒ min y = − 4 Tính ( ) ( ) ( ) Câu 25: Đáp án A Phương pháp: 3 − − [ 3; 1] +) Giải phương trình bậc hai ẩn z trên tập số phức. z = a + bi a, b∈ R ⇒ z = a + b +) Cho số phức ( ) 2 2 Cách giải: z − 8z + 25 = 0 ⇔ z − 4 = − 9 = 9i Ta có ( ) 2 2 2 ⇔ − = ⎡z ⇔ = 4 + 3i ⇒ − = = ⎣ 1 z 4 3i ⎢ z1 z2 6i 6 z2 = 4 − 3i Câu 26: Đáp án A Phương pháp: Gọi đường thẳng cần tìm là d’ A = d ∩ α ⇒ A ∈ d '. Tìm tọa độ điểm A. Gọi ( ) n d ' ⎡ ⎤ là 1 VTCP của đường phẳng d’ = ⎣ u d;n( α ) ⎦ Cách giải: A = d ∩ α ⇒ A ∈ d ' Gọi d’ là đường thẳng cần tìm, gọi ( ) ⎧x = 1+ t ⎨ ⎪ = + ∈ ⇒ + + + ⎪ ⎩z = 3 + t Ta có d : y 2 2t ( t R ) A( t 1;2t 2; t 3) Mà A ∈( α) ⇒ ( t + 1) + ( 2t + 2) − ( t + 3) − 2 = 0 ⇒ A( 2;4;4) ⎧ ⎪ud = ( 1;2;1 ) Lại có ⎨ ⇒ ⎡u d;n ⎤ ( ) = ( −3;2; −1 α ) là một VTCP của d’ n( ) = ( 1;1; −1 α ) ⎣ ⎦ ⎪⎩ x − 2 y − 4 z − 4 x − 5 y − 2 z − 5 Kết hợp với d’ qua A ( 2;4;4) ⇒ d : = = ⇔ = = −3 2 −1 3 −2 1 Câu 27: Đáp án C Phương pháp: ⎧a = a ' Gọi z = x + yi, thay vào giải thiết và so sánh hai số phức a + bi = a ' + bi ' ⇔ ⎨ ⎩b = b ' Cách giải: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Giả sử z = x + yi ( x, y ∈R ) ⇒ ( x + yi) 2 = ( x 2 + y 2 ) + ( x − yi) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC