Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2xy y 2 2 2 2 ⎧ = − ⇔ x − y + 2xyi = x + y + x − yi ⇔ ⎨ ⎩ ⎡ ⎧y = 0 ⎡x = y = 0 ⎧ ⎡ y = 0 ⎢⎨ ⎢⎩x = 0 ⎢ ⎪⎢ 1 1 ⎧ ⎪ ⎢ 1 ⎢ x = − ⇔ ⎨⎢x = − ⇔ ⎧ x 2 2 ⎢ = − ⇔ ⎢⎪ ⎪ ⎣ ⎢⎪ 2 ⎢⎨ 2 1 ⎪ ⎨ 2y x 0 y 2 1 ⎪ ⎩ + = ⎢ ⎢ = ± ⎪ ⎢ 2y − = 0 ⎣⎪⎩ 2 ⎣ ⎪ ⎩ 2 Do đó có 3 số phức z thỏa mãn bài toán. Câu 28: Đáp án C Phương pháp: 2 2 2 2 x − y = x + y + x +∞ ⇒ ≥ ∀ ∈ +∞ và y ' 0 Để hàm số đồng biến trên ( 1; ) y' 0 x ( 1; ) Cách giải: Ta có y ' = 4m 2 x 3 − 4( 4m − 1) x = 4x ( m 2 x 2 − 4m + 1) = tại hữu hạn điểm thuộc ( 1;+∞ ) Để hàm số đồng biến trên ( 1; +∞) ⇔ y ' ≥ 0, ∀x ∈ ( 1; +∞) ⇔ m 2 x 2 − 4m + 1 ≥ 0, ∀x ∈ ( 1; +∞ ) ( 1) Rõ ràng m = 0 thỏa mãn (1). Với m ≠ 0 thì ⎧m ≠ 0 4m −1 4m −1 ⎧m ≠ 0 ⎪ 1 ⇔ x ≥ ∀x ∈ 1; +∞ ⇔ ≤1 ⇔ m 2 3 2 2 ⎨ ⇔ ⎡ 2 ⎨ ≥ + m m ⎩m − 4m + 1 ≥ 0 ⎪⎢ ⎩ ⎢ ⎣m ≤ 2 − 3 2 ( ) ( ) Kết hợp với ( ) ⎧⎪ m ∈ −10;10 ⎨ ⎪⎩ m ∈ Z Vậy có 16 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Câu 29: Đáp án A Phương pháp: Sử dụng khai triển nhị thức Newton ( ) Hệ số a15 là hệ số của số hạng chứa Cách giải: 9 2 k 9−k 2 Ta có: ( 3 − 2x + x ) = ∑ C 9.3 .( x − 2x) Hệ số a15 thuộc số hạng { } ⇒ m ∈ 4;5;6;7;8;9; −9; −8; −7; −6; −5; −4; −3; −2; −1 . 9 k k= 0 3 a15x nên với k ≥ 4 n n k n−k k n k= 0 a + b = ∑ C a b 3 x . Tìm hệ số của số hạng chứa DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thì sẽ không thỏa mãn. 3 x . Với k 9 − k 2 k = 2 ⇒ C k ( 2 ) ( 2 ) ( 4 3 2 9.3 . x − 2x = 78732 x − 2x = 78732 x − 4x + 4x ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định k 3 2 ( ) k = 3 ⇒ C .3 . x − 2k = 61236 x − 2x = 61236 x − 3x .2x + 3x . 2x − 8x − Với ( ) ( ) ( ) k 9 k 2 2 6 4 2 3 9 a = 78732. − 4 + 61236. − 8 = − 804816 Do đó ( ) ( ) 15 Câu 30: Đáp án A Phương pháp: +) Đặt ẩn phụ t 2x = tính ( ) 2 ∫ 0 f x dx +) Sử dụng phương pháp tích phân từng phần tính ( ) Cách giải: Xét ( ) 2 ∫ 0 x.f ' x dx. 1 dt ⎧x = 0 ⇒ t = 0 ∫ f 2x = 2, đặt 2x = t ⇔ 2dx = dt ⇔ dx = . Đổi cận ⎨ 2 x 1 t 2 0 ⎩ = ⇒ = 2 2 1 ⇒ 2 = f ( t) dt ⇒ f ( x) dx = 4 2 ∫ ∫ 0 0 2 2 ⎧⎪ u = x ⎧⎪ du = dx 2 Đặt ⎨ ⇔ ⎨ ⇒ x.f ( x) dx = x.f ( x) 0− f ( x) dx = 2f ( 2) − 4 = 2.16 − 4 = 28 dv = f '( x) dx v = f ( x) ∫ ∫ ⎩⎪ ⎪⎩ 0 0 Câu 31: Đáp án Phương pháp: A ' 0;0;0 , B' 1;0;0 ;D' 0;1;0 ; A 0;0;1 . Xác định tọa độ Cách 1: Gắn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho ( ) ( ) ( ) ( ) các điểm M, N. Sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau d ( MN;B'D' ) ⎡B'D';MN ⎤ ⎣ ⎦ .NB' = B'D';MN Cách 2: Xác định mặt phẳng (P) chứa B’D’ và song song với MN, khi đó ( ) ( ( )) ( ( )) d MN;B'D' = d B'D'; P = d O; P (với O là trung điểm của B'D'). Cách giải: Cách 1: Chọn hệ trục tọa độ với A '( 0;0;0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B' 1;0;0 ;D' 0;1;0 ;A 0;0;1 , C 1;1;1 ; C' 1;1;0 ; B 1;0;1 ;D 0;1;1 ⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ Ta có: M ⎜ ; ;1 ⎟; N⎜1; ;0⎟ ⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⎛ 1 ⎞ B'D' = − 1;1;0 ;MN = ⎜ ;0; −1⎟ ⎝ 2 ⎠ Khi đó ( ) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)