Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương pháp: 1 +) Sử dụng phương pháp từng phần đối với tích phân ( ) 1 2 +) Sử dụng kết quả ∫ ⎡⎣ f ( x) + k.sin π x⎤⎦ dx = 0 tính f ( x ) 0 +) Lấy tích phân từ 0 đến 1 cả 2 vế tính ( ) Cách giải: ⎧⎪ u = cosπ x ⎧⎪ du = −πsin πxdx Đặt ⎨ ⇒ ⎨ ⎪⎩ dv = f '( x) dx ⎪⎩ v = f ( x) 1 1 ∫ ∫ 1 ∫ 0 f x dx 1 Ta có ( ) ( ) ( ) f ' x .cosπ xdx = f x .cosπ x +π f x .sin πxdx 0 0 0 1 1 0 0 ∫ 0 f ' x .cosπxdx. π 1 = − ⎡⎣ f ( 1) + f ( 0) ⎦⎤ + π∫ f ( x ).sin π xdx = ⇒ f ( x ).sin π dx = 2 ∫ 2 1 1 1 1 ∫ ∫ ∫ ∫ 2 2 2 2 Xét ⎡ ( ) ⎤ ( ) ( ) ( ) ⎣f x + k.sin π x⎦ dx = 0 ⇔ f x dx + 2k. f x .sin π xdx + k . sin π x dx = 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 ⇔ k + 2k. + = 0 ⇔ ( k + 1) 2 = 0 ⇔ k = − 1. Suy ra ⎡ ( ) 1 1 cosπx 1 1 2 f x = sin πx ⇒ ∫ f x dx = ∫ sin π xdx = − = + = x π π π Vậy ( ) ( ) Câu 44: Đáp án D Phương pháp: 0 0 Gọi H là trung điểm của AB ⇒ SH ⊥ ( ABCD) Gắn hệ tọa độ Oxyz, với ( ) 1 0 1 ∫ 0 ⎣f x − sin π x⎤⎦ dx = 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 1 1 1 1 H 0;0;0 ,S ⎛ 0;0; ⎞ ,A ⎛ ;0;0 ⎞ ;B ⎛ ;0;0 ⎞ ;C ⎛ ;1;0 ⎞ , D ⎛ ;1;0 ⎞ ⎜ 2 ⎟ ⎜ − ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ − ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 25 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 2 lần lượt là VTPT của mặt phẳng ( GMN ) ; ( ABCD ) ⇒ cos (( GMN ) ; ( ABCD )) = Gọi n 1;n 2 Cách giải: Gọi H là trung điểm của AB.Vì ( SAD) ⊥ ( ABCD) ⇒ SH ⊥ ( ABCD) Gắn hệ tọa độ Oxyz, với 3 1 1 1 1 H ( 0;0;0 ),S ⎛ 0;0; ⎞ , A ⎛ ;0;0 ⎞ ;B ⎛ ;0;0 ⎞ ;C ⎛ ;1;0 ⎞ ,D ⎛ ;1;0 ⎞ ⎜ 2 ⎟ ⎜ − ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ − ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎛ 3 ⎞ ⎛ 1 1 3 ⎞ ⎛ 1 1 3 ⎞ Khi đó G ⎜ 0;0; ,M ; ; , N ; ; 6 ⎟ ⎜ − 4 2 4 ⎟ ⎜ 4 2 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ 1 1 3 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⇒ GM = ⎜ ; ; ;MN = ⎜ − ;0;0 ⎟ 4 2 12 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎛ 3 1 ⎞ ⇒ n1 = n ⎡ ( GMN) = GM;MN⎤ ⎣ ⎦ = ⎜ 0; − ; 24 4 ⎟ ⎝ ⎠ Và mặt phẳng ( ABCD) có véc tơ pháp tuyến là n = n( ABCD) = k = ( 0;0;1) Vậy cosin góc giữa hai mặt phẳng ( ) ( ) Câu 45: Đáp án C Phương pháp: 2 Đặt ( ) ( ) g x f x 8x m , 2 n 1.n 2 2 39 GMN , ABCD cosα = = n . n 1 2 = = + tính g '( x) và giải phương trình ( ) nghiệm phân biệt và qua các nghiệm đó ( ) Cách giải: 2 Ta có ( ) ( ) ( ) g ' x đổi dấu. ⎡x = 4 g ' x = 2x −8 f ' x − 8x + m = 0 ⇔ ⎢ ( ) ( ) ( I ) . 2 ⎢⎣ f ' x − 8x + m = 0 * 2 Mà ( ) ( ) ( 2 2 ) ( ) ( ) f ' x = x −1 x − 2x = x −1 .x x − 2 ; ∀x ∈ R 2 Suy ra ( ) ( ) ( )( ) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com n .n n . n 13 1 2 g ' x = 0, tìm điều kiện để phương trình có 5 ⎡ − + − = 2 x 8x m 1 0 1 ⎢ 2 2 2 2 * ⇔ x − 8x + m −1 x − 8x + m x − 8x + m − 2 = 0 ⇔ ⎢x − 8x + m = 0 2 ⎢ ⎢⎣ − + − = Qua các nghiệm của phương trình (1) (nếu có) thì ( ) ( ) ( ) ( ) 2 x 8x m 2 0 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN g ' x đều không đổi dấu. Do đó ta không xét phương trình (1). Để hàm số đã cho có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình (2); (3) có 2 nghiệm phân biệt khác 4. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 26 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)