Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương trình đương thẳng đi qua I và vuông góc với ( α) có dạng ⎧ 10 ⎪ x = + 2t 3 ⎪ 34 ⎨y = + 2t ⎪ 3 ⎪ 34 ⎪z = − + t ⎩ 3 ⎛10 34 34 ⎞ ⎛10 ⎞ ⎛ 34 ⎞ ⎛ 34 ⎞ ⇒ K ⎜ + 2t; + 2t ' − + t ⎟,K ∈( α) ⇒ 2⎜ + 2t ⎟ + 2⎜ + 2t ⎟ + ⎜ − + t ⎟ − 12 = 0 ⎝ 3 3 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ 2 ⇔ 9t + 6 = 0 ⇔ t = − ⇒ K ( 2;10; −12) ⇒ xK = 2 3 Câu 49: Đáp án B Phương pháp: +) Kiểm tra d ⊂ ( α ) +) Gọi B = ∆ ∩ ( O xy) ⇒ B( a;b;0) ⇒ B ∈( α) , thay tọa độ điểm B vào phương trình ( ) 1 trình 2 ẩn a, b. +) d / / ∆ ⇒ d (( d );( ∆ )) = d ( B; ( d) ) = 3. Sử dụng công thức tính khoảng cách ( ( )) được 1 phương trình 2 ẩn chứa a, b. +) Giải hệ phương trình tìm a,b => Toạn độ điểm B => Độ dài AB. Dế thấy d ⊥ ( α) và ( −1; −2; −3) ∈( α) ⇒ d ⊂ ( α ) Ta có B = ∆ ∩ ( O xy) ⇒ B( a;b;0) mà ( ) B∈ ∆ ⊂ α ⇒ 2a + b − 2 = 0 ⇒ b = 2 − 2a α ⇒ phương ⎡BM;u ⎤ ⎣ d ⎦ d B; d = , lập u Lại có d / / ∆ ⇒ d (( d );( ∆ )) = d( B; ( d) ) = 3. Đường thẳng d đi qua M ( 0;0; − 1) , có ud = ( 1;2;2 ) BM = −a; −b; −1 ⇒ ⎣ BM;u ⎦ = − 2b + 2; − 1+ 2a; − 2a + b ( ) ⎡ ⎤ ( ) Do đó ⎡ 2 2 2 BM;u ⎤ ⎣ d ⎦ ( 2b − 2) + ( 1− 2a) + ( 2a − b) d ( B; ( d) ) = = = 3 u 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d 2 2 2 2 2 2 ⇔ 2b − 2 + 1− 2a + 2a − b = 81 ⇔ 2 − 4a + 1− 2a + 4a − 2 = 81 ⎡ ⎧a = −1 ⎢⎨ ⇒ B 1;4;0 ⎡1 − 2a = 3 ⎡a = −1 ⎩b = 4 ⎢ 1 2a 3 ⎢ ⎣ − = − ⎣a = 2 ⎢⎧a = 2 ⎢⎨ ⇒ B 2; −2;0 ⎢⎩ ⎣ b = − 2 2 ⇔ 1− 2a = 9 ⇔ ⇔ ⇔ ⎢ Vậy 7 AB = 2 ( − ) ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN d MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 29 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 50: Đáp án Phương pháp: Điểm A ( x; y) nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của OMNP ⇒ 0 ≤ x ≤100;0 ≤ y ≤ 10, tính số phần tử của không gian mẫu n ( Ω ) Gọi X là biến cố: “Các điểm ( ) Tính xác suất của biến cố X: P( X) Cách giải: Điểm ( ) A x; y thỏa mãn x y 90 ( ) ( Ω) n X = n X n X . + ≤ ”. Tính số phần tử của biến cố ( ) A x; y nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của OMNP ⇒ 0 ≤ x ≤100;0 ≤ y ≤ 10, Có 101 cách chọn x, 11 cách chọn y. Do đó số phần tử của không gian mẫu tập hợp các điểm có tọa độ nguyên nằm trên hình chữ nhật OMNP là ( Ω ) Gọi X là biến cố: “Các điểm ( ) Vì x [ 0;100 ]; y [ 0;10] ∈ ∈ và n = 101 x 11. A x; y thỏa mãn x + y ≤ 90 ”. 81+ 91 .11 Khi đó có 91 90 ... 81 946 2 { } ⎡y = 0 → x = 0;1;2;...;90 ⎢ x + y ≤ 90 ⇒ ⎢⎢ ........... ⎣y = 1→ x = 0;1;2;...;89 ( ) + + + = = cặp ( ) ( ) ( ) n X 946 86 Vậy xác suất cần tính là P = = = n Ω 101 x 11 101 { } x; y thỏa mãn. ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 30 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER