Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ( ) 2 I = I ↔ R + Z − Z = Z → Z = 2Z → ω LC = 0,5 2 2 2 1 2 L C L C L Câu 28: Đáp án D Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ T 1 là ∆ t = = s . 3 12 Câu 29: Đáp án A Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i = n sin r , với i + r = 180° − 120° = 60° . ( ) → sin i = 1,5sin 60° − i → i = 36,6° Câu 30: Đáp án B Điện dung của tụ khi mắc vào mạng điện 110V – 60 Hz: Z C U 110 220 = = = Ω I 1,5 3 A 3 x = − = − 6cm đến vị trí có li độ 2 → Với mạng điện có tần số f ′ = f = 50 Hz → Z′ C = 1,2Z C = 88Ω . 1,2 U′ 220 → Cường độ dòng điện trong mạch I′ = = = 2,5A . Z′ 88 Câu 31: Đáp án B AB AB + Số dãy cực đại giao thoa − ≤ k ≤ ↔ −5,3 ≤ k ≤ 5,3 λ λ → Có 11 dãy cực đại. Các dãy cực đại nằm về một phía so với cực đại tâm k = 0, cắt ∆ tại hai điểm. → Trên ∆ có 11 điểm dao động với biên độ cực đại. Câu 32: Đáp án C ∆Φ 1,6 − 0,6 Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây eC = = = 10V ∆t 0,1 Câu 33: Đáp án C C 2 Với hai giá trị của tần số góc cho cùng công suất tiêu tụ trên mạch, ta luôn có ω ω = ω . 1 2 0 2 P 300 5 Công suất tiêu thụ của mạch ứng với ω = ω 1 : P1 = Pmax cos ϕ → cos ϕ = = = P 732 61 max A 3 x = + = + 6cm 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trung MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định R R R 5 Mặt khác: cos ϕ 1 = = ↔ = 2 2 2 2 2 2 2 ⎛ 1 ⎞ 2 2 ⎛ ω ⎞ R + L ( ω1 − ω2 ) 61 0 R + ⎜ Lω1 − ⎟ R + L ⎜ω1 − ⎟ ⎝ Cω1 ⎠ ⎝ ω1 ⎠ R 5 → = → R = 160Ω 2 2 ⎛1,6 ⎞ 2 61 R + ⎜ ⎟ ( 120π) ⎝ π ⎠ Câu 34: Đáp án C mg 0,2.10 Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng ∆ l0 = = = 2,5cm . k 80 Kéo vật đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ → vật sẽ dao động với biên độ A = 5cm . → Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng. Thế năng của con lắc bằng tổng thế năng đàn hồi và thế năng hấp dẫn. Với gốc thế năng tại vị trí cân 1 2 bằng thì E = kx . 2 → Thế năng đàn hồi khi đó có độ lớn 1 1 2 2 ( ) 2 2 Edh = E − Ehd = kx − mgx = .80.0,025 − 0,2.10. − 0,25 = − 0,025J Câu 35: Đáp án D Khi khoảng cách giữa màn và mặt phẳng chứa hai khe là D, trên màn có n vân, MN là các vân sáng. → M là vân sáng bậc 0,5( n 1) − . D 3 D −6 20 xM = 0,5 n −1 λ ↔ 6.10 = 0,5 n −1 0,6.10 → n − 1 = . −3 a 1.10 D − + Ta có ( ) ( ) + Khi khoảng cách giữa mặt phẳng hai khe so với màn là D + 0,5m thì trên màn có n − 2 vân sáng, M, N vẫn là các vân sáng → M là vân sáng bậc 0,5( n 3) D + 0,5 → x M = 0,5( n − 3) λ . a − . 20 n − 1 D + 0,5 D 0,5 + Lập tỉ số D + → = ↔ = → D = 2m n − 3 D 20 − 2 D D Câu 36: Đáp án C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2πv 2π90 Bước sóng của sóng λ = = = 4,5cm . ω 40 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT