Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 28: Đáp án D *Tiếng ồn có mức cường độ âm L0 ≤ 90dB = 9B không gây mệt mỏi. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Gọi L là mức cường độ âm lúc đầu do cơ sở gỗ gây ra cảm giác mệt mỏi và có khoảng cách từ nguồn âm đến tổ dân cư là R. *L 0 là mức cường độ âm lúc sau bắt đầu không gây ra cảm giác mệt mỏi tương ứng với khoảng cách là R 0 R R 2 0 0,5( L−L0 ) 0,5( 11−9) L − L0 = log ⇒ R 2 0 = R.10 = 100.10 = 1000m Câu 29: Đáp án A E = 4E ⇒ hai vectơ này cùng phương và cùng chiều nên M phải nằm trong đoạn AB 2 1 q q AM q E = 4E ⇔ k = 4.k. ⇒ = 2 = 1⇒ AM − BM = 0 2 1 1 2 1 2 2 BM AM BM q2 ⎧AM − BM = 0 FX−570VN ⎧AM = 5cm ⎨ ⎯⎯⎯⎯→ ⎨ ⎩AM + BM = 10 ⎩BM = 5cm Câu 30: Đáp án A d′ 1 1 1 3 1 k = − = −2 ⇒ d′ = 2d ⇒ + = ⇔ = ⇒ d = 30cm d d 2d f 2d 20 Câu 31: Đáp án D *Khi electron vừa bứt ra khỏi bề mặt của nó có động năng W 0 (rất nhỏ) sau đó được tăng tốc trong điện 1 2 trường mạnh nên ngay trước khi đập vào anot nó có động năng: We = mv = W0 + q U (Định lý biến 2 thiên động năng). *Các electron này sau khi đập vào bề mặt anot xuyên sâu những lớp vỏ nguyên tử, tương tác với hạt nhân nguyên tử và các electron của lớp này, làm cho nguyên tử chuyển lên ở trạng thái kích thích. −8 Thời gian tồn tại trạng thái kích thích rất ngắn (cỡ 10 s ) nguyên tử nhanh chóng chuyển về trạng thái có năng lượng thấp hơn và phát ra photon của tia X có năng lượng: ε = hf Nếu toàn bộ động năng của electron chuyển hóa cho nguyên tử kim loại thì: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧ W0 = 0 c ε = We ⇒ hfmax = W0 + eU ⎯⎯⎯→ hf = eU ⇔ h = eU ⎪ λmin ⎨ −34 8 ⎪ hc hc 6,625.10 .3.10 = eU ⇒ U = = = 20000V = 20kV −19 −11 ⎪ ⎩λmin eλmin 1,6.10 .6, 21.10 Câu 32: Đáp án D *Đối với dạng toán phản ứng hạt nhân, không kem theo bức xạ γ ta đi đến phương pháp tổng quát. Hạt A (đạn) bắn vào hạt B đứng yên (bia) sinh ra hai hạt C và D thì áp dụng định luật bảo toàn động p = p + p I lượng: ( ) A C D ⎧⎪ KC + K D = K A + ∆E ĐL bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: ⎨ ⎪⎩ ∆ E = ( mtruoc − msau ) c Xét bài toán ở đã cho. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: ∆ E + KP ∆ E + KP = 2K X ⇒ K X = = 9,5( MeV ) 2 Chú ý: 1MeV=931,5uc 2 Câu 33: Đáp án C ⎧sin 60 ⎧ ⎛ sin 60 ⎞ = 1,732 rt arcsin SHIFT RCL A sin r = ⎜ t 1,732 ⎟ → − → ⎪ ⎪ ⎝ ⎠ ⎨ ⇒ ⎨ ⎪sin 60 = 1,7 ⎪ ⎛ sin 60 ⎞ rd = arcsin → SHIFT RCL ..., → B ⎪ sin r ⎪ ⎜ d 1,7 ⎟ ⎩ ⎩ ⎝ ⎠ ( tan tan ) 2. ( tanB tanA) d t 2 ( II ) HI = e r − r = − → = SHIFT RCL Hyp → C d = C.sin 30 = C.cos 60 → = (Màn hình hiển thị). Câu 34: Đáp án B ∆Φ B − B 0 − 2.10 = = cosα = 10.20.10 . cos60 = 2.10 ∆t t − t 0 − 0,01 −4 2 1 −4 −4 e NS V 2 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 35: Đáp án A MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER